"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Красен Станчев / 15.08.2014

Либерализацията е в полза на бедните. Досега тя се отлагаше, независимо от прокламираните леви и популистки идеи в управлението на страната от 2005 г. насам. Именно за да могат правителствата, които и да са те, да преразпределят проекти, инвестиции и капитал в енергетиката в полза на приятели или интереси на руски държавни компании.

БВП отново изненада приятно

Десислава Николова / 15.08.2014
Реалният ръст на БВП през второто тримесечие на 2014 г. се е ускорил до 1,6% на годишна база, като експресната оценка на НСИ превиши повечето очаквания на анализаторите. Икономическият растеж тази година вероятно отново ще остане близо до 1%, въпреки добрите шансове за прехвърлянето на тази граница, които имахме в началото на годината.

Очаквания за световната реколта от пшеница и царевица

Николай Вълканов / 15.08.2014
Очакваното вече се превръща във факт. Световната реколта от пшеница и царевица през настоящата пазарна година ще бъде огромна по количество, макар и на много места да е с понижено качество (специално при пшеницата).

Държавата на половинчатите изказвания

Калоян Стайков / 15.08.2014
Ръст на цената единствено на НЕК няма да реши проблемите в сектора, тъй като тя не е единствената компания с влошено финансово състояние. Цените на производители и мрежови компании систематично са подтискани, а инвестиционните им програми – орязвани. Решение трябва да се търси за целия сектор, а не само за държавния монополист.

Отново добри данни за пазара на труда

Явор Алексиев / 15.08.2014
Данните за второто тримесечие безспорно са положителни, тъй като показват продължаваща тенденция на разкриване на работни места. Ако този темп на възстановяване на работните места се запази, на икономиката ще са ѝ необходими около 8 години, за да възстанови броя на заетите от периода преди кризата (първото тримесечие на 2008 г.). Това може да се случи някъде в края на 2021, началото на 2022 година.

Още половинчати истории

Калоян Стайков / 15.08.2014
Да се твърди, че отменената такса от 20% върху приходите на производители на електроенергия от слънце и вятър ще увеличи цената на електроенергията е все едно да се твърди, че ако някой спре да си плаща данъците, ще плащаме по-висока цена за ток. Да твърди подобни неща бивш министър на икономика е повече от смехотворно.