"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 08.08.2014

Фискалните главоболия от политическата нестабилност и липсата на парламент, дори при проблеми с изпълнението на бюджета и нерешения въпрос с КТБ, могат да бъдат до голяма степен адекватно посрещнати в рамките на действащото законодателство.

Руските санкции не будят особена тревога

Николай Вълканов / 07.08.2014
Забраната на вноса на селскостопанска продукция и храни в Русия от страни, които са въвели икономически санкции спрямо нея, няма да засегне в значителна степен българската икономика. От публикувания списък със забранени стоки, както и от анализ на външнотърговските данни, може да се каже, че отделни браншове и фирми ще изнесат тежестта на санкциите. И то ако приемем, че няма начин да ги заобиколят. Като цяло обаче няма големи основания за тревога.

Friedman Day 2014

08.08.2014
На 31 юли 2014 г. ИПИ се присъедини към световната инициатива „Friedman Legacy for Freedom Day 2014” и организира специално събитие, посветено на 102 години от рождението на харизматичния икономист Милтън Фридман.

Енергийният борд: за какво може да става дума*

08.08.2014
Съдейки по това, което се говори, енергийният съвет или енергийният борд се схваща или като "обществен съвет" на представителите на компаниите в енергетиката или като такъв на компаниите и потребителите. Ако идеята се осъществи в този ѝ вид, или ще е налице ново издание на някаква тристранна комисия, в която никой освен правителствените органи нямат безспорна легитимност, или би се превърнала в "семинар" - от латинската дума за "разсадник", разсадник за идеи в енергетиката, от които никой не знае кой точно и кога ще има полза.

Каква ще е българската ОСП от 2015 г. нататък?

Николай Вълканов / 08.08.2014
Като цяло параметрите на новата ОСП се опитват донякъде да изгладят проблемите от предходния програмен период. Дали този ефект ще бъде постигнат и дали новата ОСП ще се отрази ползотворно на българското селско стопанство (по-балансирано развитие на секторите, увеличение на добавената стойност от единица площ) е рано да се каже.