"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 01.08.2014

Актуализацията на бюджета, която беше предложена от правителството в края на мандата му, към момента изглежда все по-малко вероятно да бъде приета от парламента в малкото оставащи дни. Големите въпроси, които възникват, са два – от една страна, доколко тя е необходима да се направи сега, в предложения ѝ от правителството вид, и от друга - доколко актуализация на бюджета е необходима въобще.

С колко години изостават доходите в страната спрямо София?

Явор Алексиев / 01.08.2014
Данните за динамиката на доходите на домакинствата в страната през последните 10 години говорят за увеличаваща се пропаст между столицата и най-бедните области в страната. За периода 2004-2013 г. средногодишният темп на нарастване на доходите в столицата е 12,79% при среден темп за страната от 8,50%. Най-бавно нарастват доходите в област Ловеч – с едва 2,90% на година.

Летен семинар „Europe & Liberty”, Банско 2014

01.08.2014
В периода 27 юли – 2 август 2014 г. в Банско се проведе традиционният летен семинар “Europe & Liberty”, организиран от Института за пазарна икономика, Института за икономически изследвания – Европа (IES – Europe) и Фондация за свободата „Фридрих Науман” (FNF).

Грешната задача няма правилен отговор

Калоян Стайков / 01.08.2014
Дебатът, който трябва да се води в момента, не е дали е необходима актуализация на бюджета на НЗОК, каквато неминуемо трябва да има, а как да се стабилизира системата, така че касата да не запише трети пореден дефицит през 2015 г.

Бедността в България – данни, анализи и коментари

01.08.2014
ИПИ стартира интернет страница, посветена на бедността в България. Сайтът е част от проекта „Активно гражданство и добро управление в борба с бедността”, провеждан в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Екипът на ИПИ регулярно ще актуализира интернет страницата с данни и анализи върху бедността в България.