"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 25.07.2014

За разлика от чистата математика, тази задача има повече от едно решение – поне в случая на България и поне що се отнася до изминалата година. Само за 14 месеца правителството в оставка успя да прокара забележителна серия от вредни решения и политики, горчивите плодове на които тепърва ще берем. Ето я и равносметката през погледа на ИПИ.

Присъединяването към Европейския банков съюз - The Оnly Game in Town

25.07.2014
Предизвестена или предизвикана, банковата криза у нас разкри слабости в банковия надзор, осъществяван от БНБ, които рефлектираха в цялостното доверие и отношение към институцията. За да се излекува този проблем е необходимо радикално политическо решение, подобно на това за въвеждане на валутния борд през 1997 г., което включва и законодателни промени.

Качеството на пътищата в България продължава да раздалечава регионите

Зорница Славова / 25.07.2014
Изграждането на добра инфраструктура е в приоритетите на няколко поредни правителства, които през последните няколко години наляха милиони български и европейски средства именно в тях. Липсата на качествени пътища и удобни търговско-транспортни връзки между градовете може да затрудни сериозно икономическото развитие на отделните области.

Становище на ИПИ относно Проекта на концепция за директните плащания през 2015-2020 г.

25.07.2014
Наложително е България да се възползва от възможността за прехвърляне на средства от І-ви към ІІ-ри стълб на Общата селскостопанска политика (ОСП). Многократно сме подчертавали, че Програмата за развитие на селските райони е по-добрият механизъм за подпомагане на селското стопанство с оглед нуждите на отрасъла, а именно – инвестиции в модернизиране на техниката, системи за напояване, повишаване нивото на оборудване и развиване на производства с добавена стойност във фермите.

Самосбъдващи се паники

Калоян Стайков / 25.07.2014
Миналата седмица бяха публикувани редовните данни от паричната статистика на БНБ, които показват, че с малко над 1 млрд. лв. са намалели депозитите на резиденти в банковата система през юни в сравнение с предходния месец. Тъй като публикуваните данни са само за един месец, на тяхна основа не може да се говори за напрежение или отлив на доверие в банковия сектор като цяло.

Цените на зърното остават потиснати

Николай Вълканов / 25.07.2014
На този етап изглежда няма сила, която да раздвижи цените на основните зърнени култури нагоре поне в идния месец. Това не успяха да направят влажното време в някои основни производствени райони и ситуацията в Украйна едновременно.