"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 18.07.2014

Проблемът със срастването на политика (институции) и определени бизнес интереси в България, който стои и зад казуса „КТБ”, не беше разрешен от влизането на България в ЕС, няма да бъде разрешен и от присъединяването нито към единния банков надзор, нито към еврозоната, нито към което и да е било ново обединение или организация. Този тип проблеми изисква съвсем други решения, които са изцяло в ръцете на българския народ и местните власти.

Диференцираното ДДС за туризма отново създава напрежение

Зорница Славова / 18.07.2014
Специалният режим на облагане на туристическите услуги е породен от напъните на няколко поредни правителства да третират туризма като приоритетен сектор. Той е и единственият сектор, който се облага с по-ниско ДДС и то с повече от два пъти разлика в ставката.

ИПИ обявява стипендиантско място за завършили в чужбина докторанти/магистри

18.07.2014
За пореден път Институтът за пазарна икономика беше определен като една от организациите, които ще имат възможност да предложат една стипендия за платена 6-месечна изследователска програма в рамките на Think Tank Young Professional Development Program. За времето на работата си в ИПИ избраният кандидат ще получава месечна стипендия.

Цената на банковото спасение

Калоян Стайков / 18.07.2014
Случващото се през последния месец и половина в банковия сектор в България налага да се анализират внимателно възможните решения на казуса „КТБ”, отчитайки позитивите и негативите на всеки възможен подход. Целта на тази статия е да внесе малко повече яснота за възможните варианти, без да претендира за изчерпателност, тъй като всичко, което се случва в момента е базирано на допускания.