"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Красен Станчев / 04.07.2014

В Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители се предлагат изменения, които да позволят на длъжника да не заплаща такса за изпълнението върху сумата, която е погасил в срока за доброволно изпълнение. Промяната може да има трайни отрицателни последици върху изпълнителския процес, защото нарушава неговата логика, създава особени стимули за некоректно поведение на длъжниците и най-вероятно ще влоши изпълнението на договорите и правата на кредиторите.

Шифърът на новата ОСП

Николай Вълканов / 04.07.2014
Основната поука от моделирането на новата ОСП е, че за следващия програмен период (от 2020 г. нататък) ще трябва да започнем да се подготвяме още от 2017 г. С повече безпристрастност, анализи и стремеж към улесняване на бизнеса и ограничаване на директното субсидиране. С повече диалог и съвместна работа между бизнеса и администрацията и по-малко дърпане на чергата към един или друг и стремеж към дребни политически дивиденти.

Законотворчество по време на политическа криза

Калоян Стайков / 04.07.2014
Липсата на политическа легитимост на изпълнителната и на законодателната власти не пречи обаче да се развива интензивна законоворческа и друга дейност в последните оставащи седмици. В края на миналия месец бе внесен и законопроект за небанковите финансови институции (НФИ), предоставящи кредити на потребители. Това става едва два месеца след промените в Закона за потребителския кредит, които въведоха сериозни регулации за небанковите финансови институции, предоставящи кредити на потребители.

ИПИ обявява стипендиантско място за завършили в чужбина докторанти/магистри

04.07.2014
За пореден път Институтът за пазарна икономика беше определен като една от организациите, които ще имат възможност да предложат една стипендия за платена 6-месечна изследователска програма в рамките на Think Tank Young Professional Development Program. За времето на работата си в ИПИ избраният кандидат ще получава месечна стипендия.