Шифърът на новата ОСП
Николай Вълканов / 04.07.2014
Основната поука от моделирането на новата ОСП е, че за следващия програмен период (от 2020 г. нататък) ще трябва да започнем да се подготвяме още от 2017 г. С повече безпристрастност, анализи и стремеж към улесняване на бизнеса и ограничаване на директното субсидиране. С повече диалог и съвместна работа между бизнеса и администрацията и по-малко дърпане на чергата към един или друг и стремеж към дребни политически дивиденти.
Законотворчество по време на политическа криза
Калоян Стайков / 04.07.2014
Липсата на политическа легитимост на изпълнителната и на законодателната власти не пречи обаче да се развива интензивна законоворческа и друга дейност в последните оставащи седмици. В края на миналия месец бе внесен и законопроект за небанковите финансови институции (НФИ), предоставящи кредити на потребители. Това става едва два месеца след промените в Закона за потребителския кредит, които въведоха сериозни регулации за небанковите финансови институции, предоставящи кредити на потребители.
ИПИ обявява стипендиантско място за завършили в чужбина докторанти/магистри
04.07.2014
За пореден път Институтът за пазарна икономика беше определен като една от организациите, които ще имат възможност да предложат една стипендия за платена 6-месечна изследователска програма в рамките на Think Tank Young Professional Development Program. За времето на работата си в ИПИ избраният кандидат ще получава месечна стипендия.