"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 20.06.2014

Отговорността за бездействието и контрапродуктивните мерки на държавата не лежи в някаква имагинерна политическа нестабилност, а в кабинета и във всички подкрепящи го партии. Накратко – тотално изгубена година в политичекси план, която доведе до силно критичен доклад по НПР 2014 и понижен кредитен рейтинг на страната.

Има ли „съществена” дефлация в България?

Десислава Николова / 20.06.2014
България се характеризира със съществена дефлация (core deflation) на годишна база от няколко месеца насам. Очевидното (и валидно) обяснение на дефлацията с промяната в цените на електричеството за домакинствата на три пъти надолу през 2013 г., както и с международните колебания в цените на нефта и пшеницата, не е достатъчно.

Потвърждават се очакванията за добра реколта и ниски цени

Николай Вълканов / 20.06.2014
Потвърждават се добрите перспективи пред световната реколта от зърно. Въпреки проблемите пред американската пшеница, очакванията са за по-високи добиви в ЕС и страните от бившия СССР, както и в Китай и Индия. Допълнителен натиск върху цените в посока надолу зададоха и очакванията за много добра реколта от царевица.

Предизвестеният дефицит в НЗОК

Калоян Стайков / 20.06.2014
Вече 25 г. продължава „преходът” в България, а държавното управление продължава да се характеризира с някои безсмъртни и пословични фрази, като например „пáри нема, действайте”. В случая става въпрос за държавната здравноосигурителна система, където още през 2013 г. средствата не достигат, а с приемането на бюджета за 2014 г. стана кристално ясно, че финансовата дупка през тази година ще е още по-голяма.

Състоянието на администрацията през 2013 г. е на почти същото ниво

Зорница Славова / 20.06.2014
Преди няколко месеца започна изпълнението на Стратегията за развитието на държавната администрация до 2020 година, която поставя амбициозни (макар и доста общо звучащи) цели за състоянието на администрацията през следващите години. Времето ще покаже дали нещо ще бъде постигнато, въпреки че досегашният темп на оптимизиране, както и политическата ситуация в страната, не ни позволява да бъдем кой знае какви оптимисти.

Икономическото развитие на Северна България – Варна, Габрово и Враца

Явор Алексиев / 20.06.2014
Възстановяването на икономиката в Северна България продължава да бъде едва осезаемо, като на места се наблюдават и задълбочаващи се негативни тенденции. По отношение на пазара на труда по-устойчиво подобрение се забелязва единствено в Североизточна България и най-вече в областите Варна и Добрич.