"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Бизнесът е оптимистично настроен за броя на наетите през следващите 12 месеца

Явор Алексиев / 13.06.2014
За целите на предстоящото трето издание на изследването „Регионални профили: показатели за развитие”, през месец май 2014 г. ИПИ проведе социологическо проучване сред 1680 фирми в цялата страна. Докато през същия период на миналата година бизнесът очакваше увеличение на броя на заетите в едва 10 области на страната, през тази година навсякъде се очаква запазване или увеличаване на броя на наетите лица.

Икономическото развитие на Южна България – Благоевград, Пловдив и Стара Загора

Явор Алексиев / 13.06.2014
И през 2014 г. възстановяването на икономиката на страната продължава да бъде предвождано от Южния централен район и Югоизточния район на страната. Редица области (като Пазарджик, Пловдив и Сливен) се радват на засилен инвеститорски интерес и повишаваща се заетост както през 2013 г., така и от началото на 2014 година.

Държавният дълг ли е най-големият проблем на фискалната политика?*

Десислава Николова / 13.06.2014
Последните дни публичното внимание се фокусира върху предстоящите емисии нов дълг на държавата, като представители на опозиционни партии започнаха да чертаят апокалиптични сценарии за предстоящия фалит на държавата. Преди да правим каквито и да е коментари и прогнози, обаче, е хубаво да погледнем данните.

Регулаторна политика в сектор „Електроенергетика” през 2013 – противоречаща на нормативната уредба и на здравия разум

Калоян Стайков / 13.06.2014
Ако трябва да обобщим регулаторната политика от 2013 г. в сектор „Електроенергетика” с няколко думи, те биха били произвол, непредвидимост, липса на оценка на ефектите, популизъм и управленска зависимост. Tрите последователни изменения на крайните цени на електроенергията от 2013 г. нарушиха както европейските принципи, така и националната регулаторна рамка, включително и някои собствени наредби на регулатора - ДКЕВР.

ДКЕВР обитава паралелна реалност*

Калоян Стайков / 13.06.2014
Регулаторната политика на ДКЕВР от последните две години може да е накарала някои наблюдатели да се усъмнят дали живеят в една и съща реалност заедно с членовете на комисията. Списъкът с примери в тази посока е твърде дълъг, но ако някой все още се е съмнявал в това, може да се запознае с последното предложение от страна на ДКЕВР за намаляване на разходите за изкупуване на електроенергия на регулирания пазар с 1 млрд. лв.