Как ще повлияе отпадането на квотите от 2015 г. върху пазара на мляко?
Николай Вълканов / 23.05.2014
Отпадането на млечните квоти в Европейския съюз от 2015 г. ще изправи фермерите от Общността пред нови предизвикателства, но същевременно ще отвори и нови възможности.
Където заплатите бързат, наетите намаляват
Явор Алексиев / 23.05.2014
Въпреки скорошните добри данни за пазара на труда, броят на наетите по трудово и служебно правоотношение отчита спад на годишна база във всеки от първите три месеца на 2014 година. Спадът е съсредоточен най-вече в бедните области на страната и е придружен с покачване на нивото на заплащане - тенденция, която заслужава внимание.
Защо изчезват младежите от пазара на труда?
Явор Алексиев / 23.05.2014
През първото тримесечие на 2014 г. коефициентът на икономическа активност на лицата между 15 и 24 години пада до невиждано ниски през последното десетилетие нива. Наблюдава се рязък спад както на броят на заетите младежи, така и на тези, които си търсят работа.