"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 16.05.2014

Данните за първото тримесечие, с които разполагаме до момента, разкриват една на пръв поглед положителна картина за българската икономика, която при внимателно вглеждане разкрива някои притеснителни черти. Съвкупното производство продължава да расте с над 1%, което е в унисон с нашите прогнози, че през 2014 г., при липсата на сериозни външни шокове, ръстът ще е между 1% и 1,5%.

Кои области и общини усвояват най-много европейски фондове

Явор Алексиев / 16.05.2014
Самият факт, че през седмата година от членството на страната ни в ЕС все още има общини, които не са усвоили нито лев, е показателен за характера на проблемите. Продължаващото изоставане на някои общини заплашва да превърне усвояването на европейски средства във все по-трудно разрешим проблем в някои от районите на страната, където нуждата от такива проекти е най-голяма.

Регулаторът, който говори със сектора на някакъв странен език

Калоян Стайков / 16.05.2014
Независимо, че финансовото състояние на НЕК към края на 2013 г., където провалът на държавното управление е най-ясно видим, все още е тайна, отчетът на ЕСО вече е публичен и той разкрива не по-малко притеснителна картина.

Цари оптимизъм за световната реколта от зърно

Николай Вълканов / 16.05.2014
Повечето анализатори предполагат, че цените на основните култури от новата реколта ще стартират около и дори под нивата от миналата кампания. Двете основни причини за временен ръст на цените могат да бъдат нова дестабилизация в Украйна или насочването на спекулативни пари на пазарите на земеделски стоки.