"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Явор Алексиев / 30.04.2014

България далеч не е изчерпала ползите от членството си в ЕС. Това обстоятелство поражда неразрешима дилема – българското общество има обективна необходимост да участва в европейския политически дебат. В същото време, българската политическа сцена е очевидно неспособна да му предостави адекватна версия на инструментариума, предвиден за целта в договорите – а именно, избора на евродепутати.

Покана: Free Market Road Show @Sofia 2014

30.04.2014
За втора поредна година Free Market Road Show ще има спирка в България. Събитието в София ще се проведе на 9 май 2014 г.

До 30 април работим за правителството, но остават и пет дни „за отработване”

30.04.2014
Точно до 30 април ще работят българите, за да си платят данъците през 2014 година. Образно казано това е денят, в който гражданите ще спрат да работят за правителството и ще започнат да работят за себе си. Датата е фигуративна, като показва кога държавната хазна ще се попълни, ако всичко изработено бъде моментално изземвано от държавата – ние я наричаме Ден на свобода от правителството, а по-света е известна като Tax Freedom Day. През настоящата година денят на свобода от правителството се пада точно преди т. нар. „Ден на труда” – традиционно неработен ден.

Кой иска да е милиардер?*

30.04.2014
Историите на 1000 мъже и жени, които печелят минимум 1 млрд. долара и които се появиха в списъка на най-богатите хора на планетата за периода 1996-2010 на списание Forbes –„Суперпредприемачите”, са изследвани в статията “Суперпредприемачите и как вашата страна може да ги привлече” от Tino и Nima Sanandaji, публикувана от Центъра за политически науки на 14.04.2014.