"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 17.04.2014

Планът за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация за 2014-2015 г. съдържа редица отдавна чакани мерки, които от години се обсъждат, но не се довеждат до реално приложение. Водещи сред тях са мерките за въвеждане на оценка на въздействието, за мълчаливото съгласие, за отворените данни и за унифициране на общинските процедури.

Засега няма основания за по-високи цени на зърното

Николай Вълканов / 17.04.2014
Събитията в Украйна определено изиграха своята роля в движението на цените на зърнените пазари. Основните култури поскъпнаха от началото на кризата, като особено силно бе движението при царевицата. Цената й в Черноморския басейн се повиши с близо 17% за първите четири месеца на годината. Пшеницата също поскъпна, макар и само с 3%.

2014 Free Market Road Show - Sofia

17.04.2014
Started in 2008, the Free Market Road Show brings together renowned economists, leading politicians and prominent business leaders every year to discuss current economic problems and possible solutions at a variety of venues across Europe and the Caucuses.

Повод за притеснение ли е дефлацията?*

Десислава Николова / 17.04.2014
Дефлацията от последните месеци в България се дължи най-вече на няколкото решения за намаление на административно регулирани цени и на спада на международните цени на пшеницата.

Как да ги изгоним инвеститорите...

Калоян Стайков / 17.04.2014
Единственият начин да се привлекат инвеститори е чрез сключване на дългосрочни договори, защото, както стана ясно по-рано, регулаторната и законова рамка могат да бъдат изменени по всяко време. Управляващите могат да продължат да се чудят защо някои инвеститори се изтеглят от страната през последните години, а други предпочитат изобщо да не идват.

Становище на ИПИ по Втория план за действие за участието на България в инициативата „Партньорство за открито управление“

17.04.2014
Институтът за пазарна икономика продължава силно да подкрепя инициативата за открито управление като ясно съзнаваме положителните социални и икономически ефекти от прозрачността в публичните политики. Продължаваме да поддържаме и становището си от 1 март 2012 г., в което са представени 10 препоръки относно работата на администрацията и 5 препоръки относно публичността на държавните финанси, повечето от които не попаднаха в първия план за действие по инициативата.