"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

11.04.2014

Поставена цел за заетостта, дори и при рязко подобряване на икономическата конюнктура, изглежда непостижима, като досега можем да се похвалим само и единствено с отдалечаване от нея. Целите за образование и бедност, от своя страна, изобщо не засягат основните проблеми, а именно ниското качество на образованието и нарастващата бедност (поради криза на пазара на труда) в годините след настъпване на кризата.

Страстите електроенергийни

Калоян Стайков / 11.04.2014
Съвсем съзнателно, ДКЕВР в края на 2013 г. решава да намали цената за пренос, въпреки очакванията на ЕСО, че това ще доведе до загуби. Интересният въпрос в случая е: защо намалението не беше направено още в началото на ценовия период 2013-2014 г., когато приходите все още влизат в НЕК?

Цената на комфорта

Николай Вълканов / 11.04.2014
На последния Консултативен съвет по тютюна бе направен решителен завой към връщането на държавата в сектора. Отново се заговори за увеличение на субсидиите, което освен в разрез със здравата логика, противоречи на интереса на данъкоплатците. Но пък последните традиционно никой не ги пита, а и те като че ли стават все по-безразлични към начина, по който се харчат парите им.

Решения са нужни, а не оправдания и виновни*

Калоян Стайков / 11.04.2014
В България по традиция се търсят виновните, а не решенията за даден проблем. Подобна сцена се разиграва и в сектор електроенергетика с търговските спорове между трите електроснабдителни компании и НЕК.