"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 04.04.2014

Бюджетният дефицит по консолидираната фискална програма за първите два месеца на годината е почти 700 млн. лв., което е малко по-добре (с около 40 млн. лв.) спрямо данните от предходната година. Интересното е, че в началото на 2014 г. има по-голямо движение по отношение на европейските средства, което вкарва и по-голям дефицит по националния бюджет заради националните доплащания.

Частните съдебни изпълнители с ограничение на таксите

Зорница Славова / 04.04.2014
Парадоксът при работата на частните съдебни изпълнители е, че държавата със закон първо ограничава броят им, а после със същия закон се опитва да ограничи произтичащите от това високи такси. Същите действия могат да се видят и при редица други „свободни професии”.

Покана: Летен семинар "Europe & Liberty”, Банско 2014

04.04.2014
Институтът за пазарна икономика, Фондация за свободата „Фридрих Науман” и Institute for Economic Studies – Europe отново организират съвместно едноседмичен летен семинар в Банско (България). Срокът за кандидатстване е 15 май 2014.

Закон за потребителския кредит = закон за по-скъпи и по-недостъпни кредити

Десислава Николова / 04.04.2014
Промените в закона за потребителския кредит, в търсене на една по-силна защита, всъщност правят „мечешка услуга” на кредитополучателите. Най-бедните ще бъдат отрязани изобщо от легалния кредитен пазар, а останалите най-вероятно ще плащат много по-висока цена на кредитите си като компенсация за по-високите рискове, които ще трябва да се поемат от банките.

Европейската интеграция – опасна политическа самоцел

Явор Алексиев / 04.04.2014
За да постигне по-нататъшна интеграция, която е икономически устойчива, Европа трябва не да убие, а да култивира конкурентното си начало. На този етап от развитието на отделните страни членки това може да стане само посредством възприемането на концепцията за Европа на няколко скорости.

Преходът, който не се състоя

04.04.2014
На 31 март 2014 г., ИПИ организира премиера на документалния филм „Преходът, който не се състоя”. Приятели на ИПИ, съмишленици, представители на научните среди и дипломатическия корпус с интерес изгледаха документалния филм и участваха активно в последвалата дискусия. Водещ на събитието и модератор на дискусията беше Красен Станчев – председател на съвета на ИПИ.