"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Зорница Славова / 28.03.2014

Данните на Евростат показват, че за 2013 г. средните разходи за труд на час в ЕС са 23,7 евро, варирайки от 3,7 евро в България до 40,1 евро в Швеция. В сравнение с 2008 г. тези разходи нарастват с 10% за ЕС-28, като България отбелязва най-голям растеж – 44,1%, а в пет страни дори се отчита спад за същия период.

Пенсионната система остава в криза

Явор Алексиев / 28.03.2014
Предвид разходно-покривния характер на българската пенсионна система и демографските проблеми, пред които е изправена страната, управляващите трябва да лягат и стават с информационните бюлетини на НОИ.

ИПИ няма да гаси светлините

28.03.2014
Тази събота точно в 8.30 часа се очаква да изгасим осветлението си и да покажем своята съпричастност към климатичните промени и природата. Ние в ИПИ няма да го направим.

Цената на неравенството и справедливото общество

Петър Ганев / 28.03.2014
Темата за неравенството традиционно доминира общественото пространство и на практика е неизбежна за всеки икономически дебат не само заради присъщия и огромен социален заряд, но и именно защото отношението към неравенството задава рамките на по-общите разбирания за икономическото развитие.

Пазарът на ипотечни жилищни кредити се раздвижва, данните вещаят по-чувствителен растеж през 2014 година

28.03.2014
По-доброто представяне на икономиката през 2013 г., а с него - и на доходите на кредитополучателите, доведе до ръст на търсенето на ипотечни заеми с по-голям размер. Други обнадеждаващи тенденции за пазара на имоти и ипотечни кредити са увеличението на започнатото ново строителство на жилищни сгради през 2013 година, както и ръстът на броя на жилища, за които са издадени разрешителни за строеж.