Пенсионната система остава в криза
Явор Алексиев / 28.03.2014
Предвид разходно-покривния характер на българската пенсионна система и демографските проблеми, пред които е изправена страната, управляващите трябва да лягат и стават с информационните бюлетини на НОИ.
ИПИ няма да гаси светлините
28.03.2014
Тази събота точно в 8.30 часа се очаква да изгасим осветлението си и да покажем своята съпричастност към климатичните промени и природата. Ние в ИПИ няма да го направим.
Цената на неравенството и справедливото общество
Петър Ганев / 28.03.2014
Темата за неравенството традиционно доминира общественото пространство и на практика е неизбежна за всеки икономически дебат не само заради присъщия и огромен социален заряд, но и именно защото отношението към неравенството задава рамките на по-общите разбирания за икономическото развитие.
Пазарът на ипотечни жилищни кредити се раздвижва, данните вещаят по-чувствителен растеж през 2014 година
28.03.2014
По-доброто представяне на икономиката през 2013 г., а с него - и на доходите на кредитополучателите, доведе до ръст на търсенето на ипотечни заеми с по-голям размер. Други обнадеждаващи тенденции за пазара на имоти и ипотечни кредити са увеличението на започнатото ново строителство на жилищни сгради през 2013 година, както и ръстът на броя на жилища, за които са издадени разрешителни за строеж.