"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Николай Вълканов / 14.03.2014

Притеснителното в случая е, че на Комисията за защита на конкуренцията се дава правото да разработи, тълкува и прилага методиката за установяване на значителна пазарна сила, като в ръцете ѝ се концентрират огромни лостове за намеса на пазара. И понеже в законопроекта не става въпрос само за търговците с хранителни стоки, а със стоки изобщо, обхватът на новите правила на практика ще се разпростре върху цялата търговия.

Износът на машини и оборудване нараства през последните години

Калоян Стайков / 14.03.2014
Двигателят на възстановяването на българската икономика през последните години беше и продължава да е износът на стоки и услуги. В периода 2010-2013 г. реалният ръст на БВП е 3,8%, докато износът нараства с близо 40% и по предварителни данни за 2013 г. представлява 70% от БВП на страната.

Схемата за дребните производители не бива да се превръща в инструмент за печелене на гласоподаватели

Николай Вълканов / 14.03.2014
Разплащането на субсидиите за най-малките ще бъде облекчено, те ще получават значително по-високо подпомагане на единица площ спрямо големите стопанства, като сумите на бенефициент биха варирали между 978 и 2135 лева на година. Но ако прагът бъде намален до 0,5 ха и ако се въведе равно плащане за всички на тавана от 1250 евро, каквито идеи се лансираха през изминалата седмица, ефектите ще бъдат много по-различни.

Ренесанс за реформи*

14.03.2014
Защо става така, че правителствата и по-специално левите такива, могат да бъдат възнаградени заради въвеждането на пазарни реформи? Едно от възможните обяснения е, че това привлича избиратели от центъра и дори десни такива към лявото. Друго такова е, че левите правителства могат да съчетаят пазарните реформи с елементи на социална политика.

Къде изчезна износът през януари?

Десислава Николова / 14.03.2014
Данните за януари идват като студен душ и навеждат на мисълта, че приповдигнатите очаквания за представянето на българския износ през 2014 година от преди няколко месеца могат да се окажат силно преувеличени.

ИПИ представи Регионални профили 2013 на английски

14.03.2014
ИПИ представи английската версия на изданието „Регионални профили: показатели за развитие 2013” на 11 март 2014 г. в хотел „Радисън”. На събитието присъстваха представители на водещи чуждестранни посолства и търговски камари.

Законите – много, качеството – ниско

14.03.2014
Наблюденията на „Юридически барометър“ отново потвърждават голямата нестабилност и непредвидимост на българския правен ред. Там, където се регистрират подобрения, те имат по-скоро случаен характер, т.е. не може да се открои обща тенденция на подобрение в работата на законодателя.