"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 07.03.2014

Предвид случващото се в Украйна последните дни се появиха коментари за възможните ефекти върху икономиката на България. Безспорно кризата в Крим ще има своите преки и непреки ефекти върху България, като техният интензитет и продължителност ще зависят от мащаба на кризата и възможното ѝ развитие.

Събитията в Украйна и зърнените пазари

Николай Вълканов / 07.03.2014
През последните два дни цените на зърното на основните борси претърпяха лека корекция надолу. За успокоение обаче е рано да се говори. Ако в рамките на месеца не се постигне договорка с Москва за изтегляне от Крим и успокояване на страстите между източната и западната част на страната, котировките ще започнат отново да се повишават.

ЕК: Концентрирайте се върху пазара на труда

Явор Алексиев / 07.03.2014
Не е случайно, че последният доклад на ЕК за макроикономическото състояние на страната ни звучи почти като предходния. Проблемите са едни и същи, понеже до този момент не са били адресирани. Нещо повече – някои скорошни „иновации” (като регулирането на стажантските програми) допълнително затрудняват процеса на включване на уязвими групи на пазара на труда.

Икономика на предлагането по френски*

07.03.2014
Оланд предложи както да се намалят разходите на фирмите за социални осигуровки на работещите с 30 млрд. евро, така също и да се „стабилизира” данъчното облагане с цел стимулиране откриването на нови работни места. Той също така предложи да се намалят правителствените разходи с 50 млрд. евро до края на мандата си. Дали тази нова политика ще промени курса на страната?

Икономиката на Украйна страда от дълбоко вкоренен популизъм, а не от „Майдана”

Петър Ганев / 07.03.2014
Икономическите проблеми на Украйна не настъпват със събитията на „Майдана”, а се коренят в популистките политики в последните години. Чисто икономически страната е изправена пред сериозни проблеми, които не се коренят само и единствено в събитията от последните месеци, а дълбоко в сбърканата икономическа политика, която отрича реформите и разчита на дефицитно харчене.

БВП за 2013: над очакванията, но все още под нивото преди кризата

Десислава Николова / 07.03.2014
Въпреки малко по-високия от очакваното растеж на България през 2013 г., икономиката реално остава в стагнация вече четвърта поредна година. Дори и реалният растеж през 2014 г. да се ускори до заложените от правителството 1,8%, отново няма да успеем (макар и за малко) да стигнем предкризисното ниво от 2008 година.

Венецуела: Новият социализъм, същите жертви*

07.03.2014
Уго Чавес, последният президент на Венецуела, казваше, че политическото движение, което той е започнал в своята държава, е „Социализъм на 21-и век”. За съжаление, както своите предшественици от 20-и век, социализмът на нашето време е все така склонен да убива своите граждани.