"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Aферата "Crown Agents"

14.12.2006
В петък Парламентът обсъди изнасянето на стенограмата от заседанието на Министерски съвет по въпроса как да се възложи договор на Crown Agents. Дебатът и в Парламента, и в медиите разкри обстоятелства, които показват защо е трудно развитието на демокрацията в България: 1/ всички са убедени, че изнасянето на стенограмата е престъпление и 2/ никой не се съмнява в позоваванията на "националната сигурност" като основание за засекретяването на решенията на правителството.

Конкурентноспособност на българската икономика

14.12.2006
През седмицата бе изготвен окончателния доклад за конкурентноспособността на българската икономика с участието на ИПИ - Упражнение по конкурентноспособност. Инициативата бе координирана от Ем Ес Ай, а основен консултант по проекта е Джей Ей Остин. Този доклад включва: анализ на микро и макро средата, секторни анализи на основата на факторния анализ на конкурентността на Майкъл Портър, както и международни сравнения с други страни в преход и със развити пазарни икономики. В доклада се предложени десет конкретни стъпки за насърчаване българската конкурентноспособност (брой 58). Всички материали по проекта са свободно достъпни на адрес www.competitiveness.bg