Поглед върху преразпределителното плащане за земеделие
Николай Вълканов / 28.02.2014
Макар и закъсняло, предложението за въвеждане на ПРП от 2014 г. за момента изглежда като добър опит за внасяне на малко повече баланс в директното подпомагане на селското стопанство. От начина му на въвеждане, както и от използването на останалите механизми по новата ОСП, ще зависи в голяма степен дали ще се променят стимулите за правене на земеделски бизнес в страната.
Хората се окуражават, работни места няма
Петър Ганев / 28.02.2014
Докато в публичното пространство се нажежи дебата около трудовото законодателство, основният проблем пред страната остава липсата на нови работни места. Забележете, че не говорим за проблем с поддържане на заетостта или освобождаване на работници, а за липсата на създаване на нови работни места. Нюансът изглежда незначителен, но всъщност е изключително важен.
Младежкият труд – забрана или узаконяване
Зорница Славова / 28.02.2014
Ако трудът на непълнолетните бъде разрешен (заедно с по-облекчените условия, които и сега съществуват), той ще може да бъде контролиран, а младежите, които и сега работят, ще имат достъп до повече работни места и по-добри условия на труд. Както показва историята, детският и младежкият труд се премахват с развитието на икономиката, а не със закон.