"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Зорница Славова / 28.02.2014

Държавата одобри строителството на спортна зала в Бургас и отпусна 5 млн. лв. за започването на проекта, за който са нужни 30 млн. лева. Проектът започва с изграждането на приземния етаж без някой да има представа как ще се завърши и откъде и кога ще се вземат останалите 25 млн. лева. А дали направеното с 5-те млн. ще е годно за употреба, докато се намерят 25-те милиона и то като се има предвид, че тези, които ще търсят парите някога, така или иначе не плащат първоначалната инвестиция?

Поглед върху преразпределителното плащане за земеделие

Николай Вълканов / 28.02.2014
Макар и закъсняло, предложението за въвеждане на ПРП от 2014 г. за момента изглежда като добър опит за внасяне на малко повече баланс в директното подпомагане на селското стопанство. От начина му на въвеждане, както и от използването на останалите механизми по новата ОСП, ще зависи в голяма степен дали ще се променят стимулите за правене на земеделски бизнес в страната.

Хората се окуражават, работни места няма

Петър Ганев / 28.02.2014
Докато в публичното пространство се нажежи дебата около трудовото законодателство, основният проблем пред страната остава липсата на нови работни места. Забележете, че не говорим за проблем с поддържане на заетостта или освобождаване на работници, а за липсата на създаване на нови работни места. Нюансът изглежда незначителен, но всъщност е изключително важен.

Младежкият труд – забрана или узаконяване

Зорница Славова / 28.02.2014
Ако трудът на непълнолетните бъде разрешен (заедно с по-облекчените условия, които и сега съществуват), той ще може да бъде контролиран, а младежите, които и сега работят, ще имат достъп до повече работни места и по-добри условия на труд. Както показва историята, детският и младежкият труд се премахват с развитието на икономиката, а не със закон.