"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 21.02.2014

Растежът в България и тази година ще остане функция от икономиката на останалите страни в ЕС, тъй като към момента няма изгледи за чувствително подобрение на местния пазар на труда, а оттам – и на вътрешното потребление. Ако се сбъднат положителните прогнози на ЕК за икономиката на ЕС (която се очаква да отбележи растеж от 0,9% тази година), то ръстът на БВП на България има всички шансове да прехвърли 1% през 2014 година.

„Пролетни” помощи за отопление

Калоян Стайков / 21.02.2014
Получаващите целевите помощи тази година се очаква да са с 8% повече в сравнение с предходната година, но средствата за тях са с близо 14% повече. Това се случва на фона на три намаления на цените на електроенергията и две на цените на парното през 2013 г., както и на необичайно високи температури през отоплителния сезон 2013-2014 година.

По-бавен ръст на доходите през 2014?

Явор Алексиев / 21.02.2014
След обещаващото начало на 2013 г., пазарът на труда изпрати годината с нов спад на броя на заетите. Възможността 2014 да бъде „нулева година” по отношение на заетостта и доходите остава реална.

Многомерен анализ на регионалното развитие 2013

21.02.2014
Целта на многомерния анализ на регионалното развитие чрез самоорганизиращи се карти на Кохонен, Self-Organizing Maps (SOM), е да проследи и анализира общото социално-икономическо развитие на областите за периода 2008-2011 г. чрез система от показатели, групирани в 7 категории: икономика, инфраструктура, демография, образование, здравеопазване, околна среда и социална среда.

Обзор на зърнените пазари през февруари

Николай Вълканов / 21.02.2014
Ако не станем свидетели на природен катаклизъм от голям мащаб като сушата от 2012 г., българските производители ще трябва да се настроят за цени между тези от 2009/10 и 2011/12 година. Културите, които подобряват ценовия си потенциал са рапицата и ечемика.