"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 07.02.2014

Парите от регионалния „фонд” са разпределени в голяма степен на политически принцип. Управляващите партии са били изключително благосклонни към своите кметове, докато опозицията е срещнала сериозни трудности – повече от половината „опозиционни” общини не са финансирани. Разделението допълнително се задълбочава в по-малките общини, където кметовете, близки до властта доминират тотално в разпределението на средствата.

Бюджет 2013: приходите – по-малко, разходите - преизпълнени

Калоян Стайков / 07.02.2014
За какво им беше на управляващите да актуализират бюджета толкова рано през 2013 г., като в крайна сметка пак не го изпълниха? Този въпрос неизбежно се появява при разглеждането на данните за изпълнението на бюджета за 2013 година.

Корупцията се бори с по-малко администрация, а не с повече

Зорница Славова / 07.02.2014
Корупцията в България е сериозен проблем и не се наблюдава напредък от 2007 година въпреки плановете, стратегиите и обещанията на правителствата. Нещо повече - ЕК посочва, че „усилията срещу корупцията по високите етажи бяха полагани само като отговор на подадени сигнали, като се подхождаше формалистично, без това да доведе до съществено подобрение от 2007 г. досега”.

Кръгла маса на тема: „Предизвикателства пред развитието на областите в България”

07.02.2014
На 6 февруари 2014 г. ИПИ организира кръгла маса по проекта „Регионални профили: показатели за развитие”, осъществяван с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”. В кръглата маса участваха експерти от администрацията и неправителствения сектор, представители на академичните среди и професионалисти в сферата на регионалното развитие и статистика.

Сбогом на стажантските програми?

Десислава Николова / 07.02.2014
Като главен икономист в организация, която от около 6 години провежда успешно стажантска програма за учащи и наскоро завършили младежи с интерес към икономическия анализ, мога отговорно да заявя, че промените в Кодекса на труда ще доведат до прекратяването на неедна стажантска програма в български частни фирми и други организации – вероятно и в нашата.

Копнежът: реиндустриализация

Явор Алексиев / 07.02.2014
На този етап не са налице ясни доказателства, че в съзнанието на управляващите „реиндустриализация” и „национализация” не значат едно и също нещо. Основният въпрос е доколко политическата воля за реиндустриализацията е в досег с икономическата реалност. Фактите в подкрепа на подобно твърдение не са убедителни.

Фискалните последици от неограничената имиграция от България и Румъния

Елин Качулски* / 07.02.2014
Наскоро публикуван анализ за ефекта на имигрантите в Швеция показва, че липсата на забрани е допринесла положително за шведските публични финанси. Може да се очаква, че ползите за Великобритания и Ирландия ще бъдат дори по-големи от тези в Швеция.