"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Идеи за "осигурителна ваканция"

14.12.2006
През изминалата седмица министър Лидия Шулева оповести нови идеи за т.н. "осигурителна ваканция", т.е. работодателите могат да ползват като данъчен кредит (по отношение на данък печалба) работническите осигуровки, които плащат за своя сметка. Както писахме по повод на задължителните здравни осигуровки (виж Възможни ефекти от увеличаването на данък "здраве"), третираме задължителните осигурителни вноски като данък поради: (1) техния задължителен характер, и (2) несъответствието между обем на вноските от едно лице и обема на услугите (ако изобщо може да бъде измерен при подобна система), които той/тя получава.