Войната с търговските вериги достига нови хоризонти
Зорница Славова / 13.12.2013
Защо предприятие, имащо икономическа сила, която му позволява да действа независимо, трябва да влиза в „черния списък” и КЗК да го следи? Нали законът преследва и наказва тези, които се възползват от господстващото си положение, а не самото господстващо положение? Какво означава предприятието да е независимо до „съществена степен”, включително от клиентите си?
Предприемачът като откривател – видео награди
13.12.2013
На 12 декември 2013 г. на специално събитие в Библиотеката на ИПИ и БМА бяха връчени наградите в конкурса за кратко видео „Предприемачът като откривател”.
Реформи в пенсионната система – как го правят богатите
Борислав Тончев* / 13.12.2013
Прави впечатление, че у нас не са налице реални политики, насочени към постигането на повечето от тези цели. Нещо повече, новото българско правителство наскоро реши, че дефицит от над 50% в пенсионната система явно е приемлив и натисна спирачките на една от малкото реални мерки, предприети през последните години – вдигането на пенсионната възраст и на изискуемия стаж за пенсиониране.
Ново в Икономическата библиотека (9-13 декември 2013)
13.12.2013
На 10 декември 2013 г., в сградата на Министерство на икономиката енергетиката, доц. Димо Стоилов представи най-новите си три научни труда. Именно тези книги са и премиерните заглавия в Икономическата библиотека, които ви препоръчваме.
За пореден път България става енергиен център
Калоян Стайков / 13.12.2013
Казват, че дори и в хаоса има ред, но по всичко личи, че управляващите в България искат в хаоса на електроенергетиката да създадат нов хаос. Измежду множество планове и решения с разнопосочни ефекти от началото на мандата им, включително започването отново на проекта АЕЦ „Белене”, се прокрадна и предложение за строителство на VII блок на АЕЦ „Козлодуй”.
То не беше такса ВЕИ, не беше чудо
Калоян Стайков / 13.12.2013
Всеки, следил обясненията около въвеждането на новата такса ВЕИ, вероятно е объркан. В началото се говореше, че новата такса се въвежда, защото НЕК, по-конкретно ЕСО, отчита големи разходи покрай диспечирането на електроенергия от ВЕИ, затова и таксата се въвежда само за тях.
Имаме ли нужда от по-скъпо счетоводство?
13.12.2013
През септември 2013 г. Министерството на финансите създаде Работна група, която следва да синхронизира националното законодателство с новата европейска директива. Изненадващо или очаквано обаче, дискусиите се прехвърлиха към ново регламентиране на изискванията към съставителите на финансови отчети.
ИПИ организира дебат по новата ОСП
Николай Вълканов / 13.12.2013
На 12 декември 2013 г. в хотел Тракия в София беше проведена кръгла маса на тема „Възможности за моделиране на новата ОСП 2015-2020”. В изнесената презентация бяха разгледани и анализирани ефектите от прилагането на Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в България през предходния програмен период (2007-2013 г.), както и възможните цели, които да се преследват на национално ниво за следващия програмен период.