"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Николай Вълканов / 13.12.2013

В следващия програмен период (2014-2020 г.) България ще може да преразпредели около 15 млрд. лева за селското стопанство – сума, близо двукратно по-голяма от създадената продукция в отрасъла през 2012 година. ИПИ разработи три варианта, които да послужат за основа на дебат по моделирането на ОСП за новия програмен период след 2015 година.

Войната с търговските вериги достига нови хоризонти

Зорница Славова / 13.12.2013
Защо предприятие, имащо икономическа сила, която му позволява да действа независимо, трябва да влиза в „черния списък” и КЗК да го следи? Нали законът преследва и наказва тези, които се възползват от господстващото си положение, а не самото господстващо положение? Какво означава предприятието да е независимо до „съществена степен”, включително от клиентите си?

Реформи в пенсионната система – как го правят богатите

Борислав Тончев* / 13.12.2013
Прави впечатление, че у нас не са налице реални политики, насочени към постигането на повечето от тези цели. Нещо повече, новото българско правителство наскоро реши, че дефицит от над 50% в пенсионната система явно е приемлив и натисна спирачките на една от малкото реални мерки, предприети през последните години – вдигането на пенсионната възраст и на изискуемия стаж за пенсиониране.

Ново в Икономическата библиотека (9-13 декември 2013)

13.12.2013
На 10 декември 2013 г., в сградата на Министерство на икономиката енергетиката, доц. Димо Стоилов представи най-новите си три научни труда. Именно тези книги са и премиерните заглавия в Икономическата библиотека, които ви препоръчваме.

За пореден път България става енергиен център

Калоян Стайков / 13.12.2013
Казват, че дори и в хаоса има ред, но по всичко личи, че управляващите в България искат в хаоса на електроенергетиката да създадат нов хаос. Измежду множество планове и решения с разнопосочни ефекти от началото на мандата им, включително започването отново на проекта АЕЦ „Белене”, се прокрадна и предложение за строителство на VII блок на АЕЦ „Козлодуй”.

То не беше такса ВЕИ, не беше чудо

Калоян Стайков / 13.12.2013
Всеки, следил обясненията около въвеждането на новата такса ВЕИ, вероятно е объркан. В началото се говореше, че новата такса се въвежда, защото НЕК, по-конкретно ЕСО, отчита големи разходи покрай диспечирането на електроенергия от ВЕИ, затова и таксата се въвежда само за тях.

Имаме ли нужда от по-скъпо счетоводство?

13.12.2013
През септември 2013 г. Министерството на финансите създаде Работна група, която следва да синхронизира националното законодателство с новата европейска директива. Изненадващо или очаквано обаче, дискусиите се прехвърлиха към ново регламентиране на изискванията към съставителите на финансови отчети.

ИПИ организира дебат по новата ОСП

Николай Вълканов / 13.12.2013
На 12 декември 2013 г. в хотел Тракия в София беше проведена кръгла маса на тема „Възможности за моделиране на новата ОСП 2015-2020”. В изнесената презентация бяха разгледани и анализирани ефектите от прилагането на Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в България през предходния програмен период (2007-2013 г.), както и възможните цели, които да се преследват на национално ниво за следващия програмен период.