"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Николай Вълканов / 22.11.2013

Дори да приемем, че обещанията към земеделците са изпълними чисто технически, вече говорим за разходи от порядъка на 350 млн. лв. и несъбрани приходи от поне 140 млн. лв. А това на фона на държавния бюджет и постоянното поемане на нови финансови ангажименти към различни социални групи започва да звучи като невъзможна задача.

Вредни идеи за плоския данък

22.11.2013
Идеята на правителството за въвеждането на своеобразен необлагаем минимум не само ще натовари разходната част на бюджета под формата на субсидии за определена група данъкоплатци, но ще създаде изключително лош стимул да се укриват реалните заплати и повече хора да декларират минимална такава.

Втори шанс за БОРКОР

Зорница Славова / 22.11.2013
България продължава да е остро критикувана заради високото ниво на корупция и липсата на ефективни мерки за справяне с нея. Изглежда създаването на БОРКОР и три-годишната му работа досега не дават достатъчно добри резултати. Въпреки това правителството е решило да запази антикорупционната служба в същия ѝ вид, без да намалява бюджета или щата ѝ.

България в международните класации 2013

22.11.2013
За пета поредна година Институтът за пазарна икономика, с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман”, прави преглед на редица международни индекси и анализира мястото на България в тях. Прегледът на осемте индекса в тазгодишното издание еднозначно показва връзката между социалното и икономическо развитие на страните и тяхното място в класациите – първенците имат едни от най-високите средни доходи на човек от населението. Развитието на позицията на България подкрепя тази зависимост.

За омразата и бежанците

Петър Ганев / 22.11.2013
През последните месеци темата за бежанците заема все по-централно място в общественото пространство. Политическите неразбории в страната също насочват енергия в тази посока, като заиграването с темата с политически мотиви е повече от очевидно. Напрежението около бежанците, макар и социално неизбежно, не е подхранвано от някаква патова ситуация, а от чисто административни процедури и неуредици. Ако държавата подходи отговорно, то могат да бъдат решени проблемите както с нелегално пребиваващите, така и с живеещите в лагерите.

Кои фактори правят областите богати и развиващи се

Десислава Николова / 22.11.2013
Второто издание на "Регионални профили: показатели за развитие" прави опит за допълване на дискриптивния анализ с анализ на корелационните връзки между използваните показателите за измерване на социално-икономическото състояние и развитие на областите в страната.

Доклад на OИСР за пенсионнодигурителните системи: къде е България?

Евгени Иванов* / 22.11.2013
Съпоставката на България с останалите изследвани страни показва рудиметарната фаза на развитие на пенсионните фондове в България. В същото време държавната пенсионна система е отдавна фалирала със своя годишен дефицит от над 50% от приходите от осигуровки.