"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Николай Вълканов / 08.11.2013

Въпреки че подробните разбивки официално все още липсват и така направените предложения биха могли да претърпят известни промени, средствата за земеделие от националния бюджет за 2014 г. вече добиха очертания. Като цяло бюджетът не отразява някаква стратегическа политика по отношение на сектора, а по-скоро дава представа за лостовете на влияние на отделните браншове и кой какво е успял да получи, притискайки правителството. Резултатът ще се види идната година и няма да се хареса на никого.

Бюджетът на НЗОК създава нови проблеми, а не решения

Калоян Стайков / 08.11.2013
За първи път в последните 10 г. НЗОК ще приключи годината с дефицит. Вече е болезнено ясно, че мантрите от типа „ще управляваме по-ефективно” не работят, а е нужна сериозна реформа, която трябва да започне моментално. След това е въпрос на воля да се следват заложените мерки и принципи.

Алтернативен държавен бюджет 2014

08.11.2013
Алтернативният бюджет за 2014 г. се фокусира върху децентрализация и развитието на регионите, реформи в здравеопазването и пенсионното дело, по-малка и по-ефективна администрация. Предложената алтернатива на държавния бюджет изоставя дефицитното харчене и трупането на нови дългове, като залага балансиран бюджет.

Регионални профили: показатели за развитие 2013

08.11.2013
Анализът представя социално-икономическото състояние и развитие на областите в България въз основа на 58 индикатора, обединени в осем категории – икономика, инфраструктура, данъци и администрация, демография, образование, здравеопазване, околна среда и социална среда. Изследването беше представено на 14 ноември (четвъртък) от 11.00 часа, в пресклуба на БТА.

Как да инвестираме в регионите?

Петър Ганев / 08.11.2013
Сигурно много хора ще се съгласят, че има огромен корупционен риск в цялата идея, но все пак е хубаво да се инвестира в регионите. Хубаво е и трябва да се направи, но дали не можем да да го направим без министрите да си играят на влияние?

ИПИ - 20 години разпространение на идеи

08.11.2013
Датата на едно от централните събития, с които ИПИ отбеляза 20-годишния си юбилей, не беше избрана случайно. Идеите оформят хода на историята. От своето създаване през 1993 г. една от основните задачи, които си поставят учредителите на Института за пазарна икономика, е разпространението на идеите за индивидуалната и икономическата свобода, пазарната икономика, свободната инициатива и конкуренцията.

Отвъд стопанските нещастия

08.11.2013
Сборникът "Отвъд стопанските нещастия" показва как сътрудниците на ИПИ и техните колеги, приятели (част от тях предоставили текстове, публикувани другаде) и стажанти са анализирали различни процеси, събития и феномени за периода 1993 - 2013 г.