"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: ИПИ / 18.10.2013

Изследвайки социалния диалог в страната, трябваше да обърнем внимание и на действащите социални партньори, които определят политиките чрез обсъждания в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Тъй като няма публична информация за техните параметри, решихме да поискаме данните чрез Закона за достъп до обществена информация. Да, обаче тези данни очевидно са голяма тайна и всички опити да ни бъдат предоставени се оказаха безуспешни.

Законопроект в защита на недобросъвестните потребители на ток и газ

Десислава Николова / 18.10.2013
Голяма част от промените в Закона за енергетиката, които в момента се дебатират в парламента, създават изкривени стимули за неплащане или забавено плащане на сметки за ток и газ, на база на различни законови основания. Тези промени са направени без никаква оценка за ефектите върху поведението на потребителите, което насърчават, или върху енергийните дружества, които ще трябва да поемат допълнителни разходи за разглеждане на жалби, за метрологични експертизи, за „безплатно” обратно включване на неизрядни клиенти.

Облагането с акциз на тютюневите изделия в България

18.10.2013
България е изправена пред нова европейска цел за минимален акциз върху цигарите, която страната ни трябва да достигне до началото на 2018 г. – 90 евро на 1000 къса за всички цигари. Изхождайки от предходния ни опит и от добрите европейски практики, страната ни следва да предприеме решителни стъпки, за да ограничи потенциалните негативни ефекти от по-високите акцизни ставки.

Фискални рискове през 2014 г.

Петър Ганев / 18.10.2013
И фискалните правила, и фискалните съвети работят там, където обществото по принцип възприема разумната бюджетна политика. У нас има класическото разминаване – неодобрение на поемането на нов дълг и дефицитното харчене, но и залитане към популистки обещания от политиците.

Бързите кредити - спасително въже или примка?

Боряна Антонова* / 18.10.2013
Колкото до оплакванията за измами - те ще спрат тогава, когато потребителите станат по-отговорни, информират се достатъчно и четат какво подписват, защото дори и в момента има кредити, отпуснати според всички изисквания на закона, за които клиентите имат оплаквания, именно поради недостатъчно внимание от тяхна страна.