"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Операцията с външния дълг: въпроси на легитимността и "пропуснати" сметки

14.12.2006
Във вторник, 12 март, парламентарната комисия по бюджет и финанси одобри проекта за сделка по замяна на част от външния дълг и емитирането на нови облигации. Правителството предвижда да емитира нови облигации за общо около $1,130 млн. дол., с които да финансира изкупуването на Брейди облигации с номинал около $1,250 млн. Според МФ, основната цел на сделката е реализиране на непосредствени и дългосрочни спестявания. По-конкретно, правителството очаква (1) нетно номинално намаление на дълга от около 8-10% или около $100-125 млн. и (2) увеличаване на фискалните резерви с около $100-130 млн. (от освободеното обезпечение).