"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 04.10.2013

Актуализацията на бюджета, освен че беше направена много рано в годината, беше изцяло сбъркана като посока и цели. Изпълнението на бюджета до момента показва, че трябва да се търсят спешни начини за свиване на разходната част, а вместо това актуализацията увеличи допълнително разходната част.

Таван на дълга или дъно на доверието

Явор Алексиев / 04.10.2013
Случващото се пред последните няколко дни е може би една от последните възможности на републиканци и демократи да се вземат в ръце и да престанат с политическия театър.

Може ли да видим скорошно раздвижване на зърнените пазари?

Николай Вълканов / 04.10.2013
Пшеницата получи лека подкрепа на основните пазари в края на септември и увеличи допълнително премията си спрямо царевицата. В основните производители от Черноморския регион – Русия и Украйна, търсенето на зърно намаля през последните две седмици.

Манталитетът определя законите*

Калоян Стайков / 04.10.2013
Законът не може да промени манталитета на цял народ. Той може да приобщи отделни хора към общоприети практики и норми на поведение, но не и да създаде нов начин на мислене на големи групи от хора. Ако можеше, нямаше да има конфликти и хората щяха да са толерантни и мили един към друг, но не е така.

Актуализирана стратегия за неактуални проблеми на пазара на труда

Зорница Славова / 04.10.2013
Докато правителството не осъзнае, че единственият начин за създаване на заетост е намаляване на регулациите и премахване на пречките пред бизнеса, поставените цели за 2020 г. няма как да бъдат изпълнени.

Правителството отвори кутията на Пандора

Николай Вълканов / 04.10.2013
Каквато и част от исканията на животновъдите да бъде изпълнена, трябва да е ясно, че резултатът ще бъде един – българските данъкоплатци ще заплатят от джоба си, за да получат още по-неконкурентоспособен отрасъл. Доказаната невъзможност, а изглежда вече и нежелание на животновъдите да връщат взетите назаем пари на държавата едва ли ще им помогне в бъдеще да търсят и получават финансиране от частния сектор.

Тримесечен анализ на българската икономика: Положителен ръст на потребителските кредити и подобряване на качеството на портфейлите

04.10.2013
Кредитният пазар в България демонстрира стабилност по време на финансова криза. През второто тримесечие се наблюдава положителен ръст на потребителските кредити на месечна база, въпреки че на годишна база все още се отчита спад. Налице е също така подобряване на качеството на портфейлите от потребителски кредити и постепенно свиване на дела на лошите и преструктурирани кредити през първото полугодие на 2013 г.