"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 13.09.2013

Проектопостановлението потвърждава нашите опасения по отношение на целия процес на актуализацията на бюджета. Записването на целия допълнителен разход в резерва на бюджета и последващото му разпределение с постановления на МС дава възможност за безотчетност на новите разходи, които могат да се харчат както за заявените при актуализацията цели, така и за всякакви други цели и нужди.

Какво става с брашното и хляба?

Николай Вълканов / 13.09.2013
През изминалата седмица се завъртяха различни репортажи, търсещи отговор на въпроса дали и евентуално кога поевтиняването на пшеницата ще се отрази върху цената на хляба. Като че ли надделя мнението, че този път хлябът няма да поевтинява. Полетяха обвинения в различни посоки за картелни споразумения и манипулиране на цените – картина, която се повтаря периодично, когато се наблюдават резки движения на цените в някоя посока.

Хората извън пазара на труда

Лора Светославова* / 13.09.2013
Наскоро публикуван анализ на Евростат за пазара на труда през 2012 г., показва спад на дела на неактивните лица в ЕС, т.е. тези, които нито работят, нито търсят работа. Анализът на Евростат включва интересни данни за динамиката на дела на неактивните лица в България.

Приватизацията на „Български пощи” и синдикалните лозунги в родния ефир

Явор Алексиев / 13.09.2013
Тъй като е много вероятно след има-няма няколко месеца темата за приватизацията на пощите пак да дойде на дневен ред, искаме да насочим вниманието към няколко „неточности” (за да не ги наречем лъжи), които бяха широко отразени в медиите.

Няма никакво основание да се увеличава минималната заплата

Зорница Славова / 13.09.2013
Вярно е, че МРЗ в България е най-ниска в Европа, но този факт е напълно обясним, ако имаме предвид производителността на труда. Данните на Евростат показват, че освен най-ниската МРЗ, страната се отличава и с изключително ниска производителност на труда на заетите. България е единствената страна, чиято производителност е под 50% от тази в ЕС.

Слаба защита на собствеността спъва развитието на България

Зорница Славова / 13.09.2013
Институтът за пазарна икономика за поредна година представя международния индекс „Право на собственост” 2013 (International Property Rights Index - IPRI). Въпреки слабото повишаването на резултата на България спрямо миналогодишното издание на индекса, за последните пет години страната отбелязва застой заради липсата на значими реформи в посока по-добра защита на правото на собственост.