"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 05.09.2013

Съдейки от думите на премиера, министъра на финансите и други представители на правителството, човек би останал с впечатлението, че тази година има някаква извънредна, кризисна ситуация и особено големи размери на надвнесения ДДС, който не е върнат в срок, и на другите просрочени дългове на правителството. Но дали това е така наистина?

Пълен хаос в пощенския сектор

Явор Алексиев / 05.09.2013
В наши дни от дружества като „Български пощи” ЕАД се очаква да гарантират почти перманентна готовност за събиране и доставка на писма и пратки, които на практика никога не биват изпращани. Резултатът е ясен – оперативна загуба, която бива компенсирана от държавния бюджет. Системата е сложна, а както стана ясно през последните месеци, в България меко казано, не функционира гладко.

Не пипайте ДДС-то за детските стоки

Зорница Славова / 05.09.2013
Наивно да се смята, че премахването на ДДС за детски стоки ще доведе до 20% спад на цените на тези стоки или пък увеличаване на раждаемостта. Ако се поддадат на искането за намаляване на ДДС за детските стоки, управляващите биха загубили най-силния си аргумент за неутрално данъчно третиране.

Между банковия консерватизъм и икономическия растеж

Стилиян Гребеничарски* / 05.09.2013
В условията на ограничени чуждестранни инвестиции и заемен капитал, този вътрешен ресурс придобива все по-голямо значение за икономическото възстановяване и размяната между банки и държава едва ли е най-ефективният начин за използването му.

В памет на Роналд Коуз

Петър Ганев / 05.09.2013
На 2 септември в Чикаго, на 102-годишна възраст, почина големият Роналд Коуз. За широката публика Коуз е познат с това, че е удостоен с Нобелова награда за икономика през 1991 г. за приноса му в разбирането на значението на транзакционните разходи и правото на собственост за институционалната структура и функционирането на икономиката.

Напредваме в класацията за конкурентоспособност, но заради изоставане на другите

Боряна Антонова* / 05.09.2013
България се намира на 57-мо място в годишния доклад за глобална конкуретноспособност за 2013-2014, представен на Световния икономически форум. Страната се покачва с 5 места от миналата година, когато е поставена на 62-ро място. Въпреки това покачването в оценката на страната е незначително – от 4,27 миналата до 4,31 тази година.