"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 09.08.2013

Очаквано президентът наложи вето върху актуализацията на бюджета. През последната седмица имаше много политическо говорене по темата, като може би най-абсурдната теза беше, че този закон е специален и президентът не следва дори да си мисли за вето – правителството било избрано да изпълнява своята програма и бюджетът бил съответния инструмент. Твърденията бяха все едно има някакви неписани резервирани територии в правомощията на властите, които липсват или направо противоречат на Конституцията на страната. А там ясно е записано, че бюджетът се гласува в парламента и подлежи на вето като всеки друг закон.

Колко трябва да е дълъг отпускът по майчинство

Димитрия Гавалюгова* / 09.08.2013
Дебатът за оптималната формулировка на политиките, свързани с раждането и отглеждането на дете, присъства на научната и политическата сцена от десетилетия насам. Още през 1919 г. в конвенцията на Международната организация на труда за отпуска по майчинство се посочва, че на жените не е разрешено да работят поне шест седмици след раждане, за да се гарантира здравето както на майките, така и на децата. Законови разпоредби в тази насока съществуват в Европа през по-голямата част на 20 в., като днес присъстват съществени различия между продължителността на отпуска и щедростта на предвидените обезщетения.

Промишлеността и строителството продължават да се свиват през юни

Десислава Николова / 09.08.2013
През изминалата седмица Националният статистически институт публикува месечната бизнес статистика за юни, която разкрива продължаване на негативните тенденции в промишлеността и строителството, както и стагниращо вътрешно потребление. По отношение на промишленото производство наблюдаваме 4-ти пореден месец на спад на годишна база (календарно изгладени данни), равен на 4,4%. По-притеснителното е, че зад спада за втори пореден месец стои преработващата индустрия, която се свива с 4,5% както през май, така и през юни.

В 10 области над 2/3 от пътищата не са в добро състояние*

Зорница Славова / 09.08.2013
Изграждането и поддържането на добра инфраструктура и по-специално - пътна мрежа, е един от приоритетите на правителствата през последните години. Фокусът върху строителството на нови и рехабилитацията на съществуващи пътища бе продиктуван най-вече от отпуснатите на страната значителни средства за такива проекти от предприсъединителните фондове до 2007 г., както и от структурните и кохезионния фонд на ЕС след това.

Законът е тясна врата в широко поле

Калоян Стайков / 09.08.2013
След повече от 20 години преход, 45 години комунизъм и куп народни мисли, показващи отношението на хората към законите, е изумително как управляващите все още продължават да вярват, че родната икономика се нуждае единствено от повече закони. Последната идея е за закон за държавните предприятия, който трябва да подобри работата им.

Любов по време на протести

Николай Вълканов / 09.08.2013
В тази история от едната страна имаме бизнес асоциация, чиято основна функция е да иска повече облаги от държавата, и едно правителство, изправено пред огромно недоверие, но отчаяно търсещо подкрепа и начин да раздуе държавните разходи на тъмно. Това, което се получи от срещата между двете страни, бе наречено „слагане на правила на играта” от земеделския министър Греков и „отстояване на позиция” от представител на зърнопроизводителния бранш.

Ще се оптимизира ли МВР най-после

Зорница Славова / 09.08.2013
Министерството на вътрешните работи доста често е давано като пример за раздут щат, високи разходи, ниска ефективност, корупция. Новият министър на вътрешните работи изяви готовност за реформи в сектора. Сега вече са ясни и първите стъпки, които са планирани за оптимизиране на разходите и структурата на МВР.