"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Красен Станчев / 02.08.2013

Прави са представителите на БСП и ДПС, които твърдят, че ще е конституционен прецедент едно евентуално вето на президента върху закона за актуализация на държавния бюджет за тази година. Но този прецедент ще е предизвикан от други прецеденти.

Пенсионната система на България в числа и графики

ИПИ / 02.08.2013
Финансовото състояние на пенсионната система с всяка следваща година става все по-малко устойчиво – огромен и стабилно растящ дефицит и постоянно увеличение на броя пенсионери при намаляващо население. Балансът на държавното пенсионно осигуряване се влошава постоянно, като дефицитът (без да се брои 12% вноска от държавата като 3-ти осигурител от 2009 г. насам) към 2012 г. е над 50%, т.е приходите от осигуровки покриват по-малко от половината разходи за пенсии.

Нови и по-тежки регулации на представителите по индустриална собственост

Зорница Славова / 02.08.2013
Миналата седмица на Портала за обществени консултации беше публикуван за обществено обсъждане вторият вариант на Законопроекта за представителите по индустриална собственост. В следващите дни ИПИ ще изпрати официално становище за ограничението на конкуренцията и ощетяването на потребителите, които ще последват от приемането на този закон.

Милтън Фридмън и свободата да избираш

02.08.2013
На 31 юли 2013 г. ИПИ се присъедини към световната инициатива „Friedman Legacy for Freedom Day 2013” и организира специално събитие, посветено на 101 години от рождението на харизматичния икономист Милтън Фридман.

Бюджетът за полугодието показва изпреварващ ръст на разходите

Десислава Николова / 02.08.2013
При консолидираните приходи за полугодието тази година имаме нарастване с около 514 млн. лева общо на неданъчните и данъчните приходи, което представлява ръст от 6,6% за първите и 3,6% за вторите. В същото време наблюдаваме един много по-бърз ръст на разходите за първите 6 месеца, а именно със 7,4%. Т.е. това, което се вижда ясно от данните, е липсата на какъвто и да е било опит за обуздаване на разходите.

Трябва ли ни защита от банките?

Димитрия Гавалюгова* / 02.08.2013
При наличие на коректна и изчерпателна информация за условията по кредитите и продуктите на пазара, кредиторите и кредитополучателите на практика са равнопоставени. Всяка допълнителна намеса за подпомагане на едни потребители би довела до ощетяване на други, а в дългосрочен план вероятно и на тези, чиято „защита” първоначално е целяла.

Летен семинар „Europe & Liberty”, Банско 2013

02.08.2013
На 21-27 юли 2013 г. в Банско се проведе летен семинар “Europe & Liberty”, организиран от Института за пазарна икономика и Института за икономически изследвания - Европа (IES – Europe), и финансиран от Фондация за свободата „Фридрих Науман” и индивидуални дарители.

Икономика на протестите*

Десислава Николова / 02.08.2013
Политическата нестабилност неизбежно влияе върху икономиката посредством редица канали - финансови пазари, цена на дълга, инвестиции, възприятия за странови риск, предпочитания на индивидите за потребление или спестяване.