"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 26.07.2013

Трудно може да се открие икономическа логика в мотива да се взима дълг, за да се пълни фискалния резерв, при положение, че всеки дълг струва пари (под формата на лихви и такси), които трябва да се плащат. Като цяло, това, което отново се видя от гласуването на актуализацията на бюджета за 2013 в парламента, бе липса на конкретни числа зад новите разходи, неубедителни и постоянно менящи се аргументи, както и отказ от какъвто и да е опит да се потърсят възможности за съкращаване на разходи с по-нисък приоритет.

Какво е състоянието на българската администрация

Зорница Славова / 26.07.2013
Въпреки усилията на оптимизиране и модернизиране на администрацията, докладът за състоянието ѝ през 2012 година показва слаби резултати и липса на особено развитие. Администрацията продължава да е раздута, бизнесът все още се задушава от стотици регулации и режими, а гражданите не получават бързи и евтини услуги по електронен път.

Токът поевтинява, но докога?

Калоян Стайков / 26.07.2013
„Не ме гледай какво върша, слушай какво ти говоря” изглежда продължава да бъде мотото на държавната политика. Въпреки че управляващите и ДКЕВР обясняват втори месец как ще намалят цените на електроенергията с 5%, никой не предостави ясна информация как точно ще се случи това и дали е устойчиво решение.

Коментар по стратегията за насърчаване развитието на МСП

Петър Кръстев* / 26.07.2013
Документът е прекалено общ, дори за стратегия, и реално не дава достатъчно информация и насоки за действие. Липсват и конкретни срокове за изпълнение на отделните спешни мерки, което вече поставя под съмнение тяхната „спешност”.

ИПИ обявява конкурс за кратко видео на тема „Предприемачът като откривател”

26.07.2013
Конкурсът е насочен към младите, като участниците трябва да са на възраст 15-28 години. Участниците имат пълна свобода по отношение качеството, съдържанието и посланието на видеото – забавно, провокативно, поучително. Победителите ще бъдат избрани от авторитетно жури, а наградите ще бъдат раздадени на събитие в края на годината. Крайният срок е 30 септември.