"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: ИПИ / 14.06.2013

Институтът за пазарна икономика от години представя конкретни препоръки за подобряване на бизнес средата в България, които да доведат до повече свобода и избор за гражданите, свободна конкуренция и възможности за правене на бизнес и в крайна сметка - до по-висок икономически растеж.

Трезво за младежката безработица

Явор Алексиев / 14.06.2013
Ясно е, че болшинството от младите няма да се видят в пари в първите една-две години от своите професионални кариери. Въпросът е дали искаме те да имат възможността да отидат някъде и да научат нещо (пък било то без особено заплащане), или да отбият номера за 300 лв. и след година-две пак да се редят на опашки пред бюрата по труда.ългария проблем.

Заетостта се покачва там, където доходите изостават

Явор Алексиев / 14.06.2013
Увеличаване на заетостта се наблюдава в 11 от 17-те области, в които заплатите през 2012 г. се увеличават с темп по-нисък от средния за страната. Бавният ръст на доходите в някои от най-бедните области през 2012 г. продължава да помага за повишаването на заетостта в тези области и от началото на 2013 г.

Око за око, зъб за зъб

Спартак Софийков* / 14.06.2013
Когато става въпрос за търговски политики, ЕС очевидно мери с двоен аршин. От една страна ЕС охотно прилага протекционистката Обща селскостопанска политика, но от друга протестира при инициирането на подобен акт от страна на някой търговски партньор, както видяхме в случая с подпомагането на китайските производители от страна на китайското правителство.

Как да върви бизнесът, щом харчи за информиране на чиновниците 1,5 млрд лева*

Калоян Стайков / 14.06.2013
Пречките пред бизнеса в България не са нещо ново или необяснимо – от години се дават едни и същи предложения и от частния сектор в страната, и от международни организации и неправителствения сектор. Това, което остава, е някое правителство просто да се вслуша в предложенията и да започне да променя системата.

Управляващите винаги са на крачка зад пазара*

Калоян Стайков / 14.06.2013
Докато фондове за рисков капитал инвестират в непечеливши компании, за да го подобрят и продадат на по-висока цена, управляващите в България успяват да съсипят печеливши компании, които сега ще оздравяват с публични средства. Това е един от приоритетите на новото правителство – рекапитализиране на стратегически, каквото и да означава това, държавни предприятия.

Интересни времена за зърнопроизводителите

Николай Вълканов / 14.06.2013
Вероятно се задава краят на бума на пазара на земеделска земя. Във всеки случай зърнопроизводителите би трябвало да бъдат много внимателни в експанзията както по отношение на земя, така и на техника. Би могло да се мисли и за известно разнообразяване на производството с оглед диверсифициране на риска.