"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

31.05.2013

Има спешна нужда от преосмисляне на държавната политика в областта на селското стопанство и особено в позицията на България по Общата селскостопанска политика на ЕС. Схемата за плащане на единица площ не благоприятства развитието на агросектора в България и трябва да бъде заменена с по-неутрален механизъм като схемата за единно плащане, която се прилага в старите страни членки.

ИПИ обявява конкурс за кратко видео на тема „Предприемачът като откривател”

03.06.2013
Конкурсът е насочен към младите, като участниците трябва да са на възраст 15-28 години. Участниците имат пълна свобода по отношение качеството, съдържанието и посланието на видеото – забавно, провокативно, поучително. Победителите ще бъдат избрани от авторитетно жури, а наградите ще бъдат раздадени на събитие в края на годината. Крайният срок е 30 септември.

Бюджетът до април: разходите растат по-бързо от приходите

Десислава Николова / 31.05.2013
Проблем с приходите в бюджета като цяло няма, с изключение може би на лекия спад при акцизите. Забелязва се, обаче, развързване на кесията при някои разходи и особено при тези за заплати, което далеч превишава заложения растеж в бюджета за тази година.

Европа, къде са ти реформите?

Явор Алексиев / 31.05.2013
На фона на продължаващата криза и очевидно непостижимите (и лишени от практически смисъл) цели поставени в Европа 2020, би следвало да очакваме доста по-гъвкав подход при формулирането на европейските социално-икономически цели, поне в средносрочен план.

Данъчни тенденции в ЕС и още нещо

Спартак Софийков* / 31.05.2013
Независимо от факта, че бремето на социално-осигурителните вноски у нас е едно от най-високите в Европейския съюз, България се намира в дъното на таблицата както по отношение на коефициента на събрани данъци върху труда спрямо БВП, така и по отношение на относителния дял на прихода от осигуровки спрямо общия данъчен приход.

Работна среща по проекта GIFTED

31.05.2013
Проектът GIFTED има за цел да развива модерни финансови механизми, насочени към подобряване на ефективността на обществените фондове, посветени на образованието през целия живот и повишаване на професионалната квалификация.

Моралисти искат да натрият носа на пушачите

Петър Ганев / 31.05.2013
Политическата криза свърши, новите министри вече поеха щафетата от служебните си предшественици и общественият дебат в страната моментално се насочи към „най-важната” тема – ще се пуши ли в заведенията или не? На фона на почти замръзналата икономика, депресираната заетост и съответно нарастваща бедност, е истинско чудо как точно тази тема изплува на преден план.

Енергийната ефективност на България и акцизната политика на ЕС

Спартак Софийков* / 31.05.2013
Излиза, че не само икономиката е енергийно неефективна, но и цената на основния ѝ енергиен ресурс е прекалено висока - взривоопасна комбинацията, създаваща сериозен риск от задушаване на икономическия растеж, особено в контекста на кризата.

Приоритетите на „програмното” правителство*

Петър Ганев / 31.05.2013
Програмните намерения на Орешарски задават рамката на стабилността (валутен борд, фискална стабилност и запазване на данъците), а върху нея разписват доста пъстри намерения – от разумни за администрацията и тежестите върху дребния бизнес, до много спорни за завръщането на държавата в икономиката.