"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Планът „Орешарски”

Петър Ганев / 23.05.2013
Към момента планът „Орешарски” е много повече бранд за пред обществото, отколкото реално разписан план с политики. Въпреки това, в него има поет един много важен ангажимент – да не се пипа валутният борд и да се запази фискалната стабилност. Това звучи като неизбежен ангажимент, но на фона на празнословието в предизборния дебат и откровения популизъм от страна на някои партии, твърдата заявка в полза на стабилността е особено важна.

Защо се влошава платежният баланс тази година

Десислава Николова / 23.05.2013
Неотдавна БНБ публикува предварителни данни за платежния баланс за първото тримесечие на тази година. Като цяло данните показват влошаване на баланса така година и изтичане на чужди резерви за над 1 млрд. евро от страната към чужбина (спрямо далеч по-незначителната загуба на 176 млн. евро чужди резерви за първите три месеца миналата година). Видно е, че влошаването се дължи изцяло на първите два месеца, докато през март вече имаме нетно увеличение на валутните резерви с над 500 млн. евро.

Изследване на ИПИ: Успехите и провалите на българските правителства (1998-2012)

23.05.2013
Прегледът на всички публикувани одитни доклади на Сметната палата от 1998 г. до декември 2012 г. – 747 броя – дава добра представа за работата на администрацията, тъй като в неговия обхват влизат около 40% от похарчените бюджетни средства за периода. Всеки доклад е прегледан, описан и оценен от екипа на ИПИ посредством предварително определени индикатори за оценка. Резултатите от преглед са обезпокоителни - администрацията се е провалила в над 40% от дейностите си, което е струвало на българския данъкоплатец поне 50 млрд. лв.

Идеи за икономически политики

23.05.2013
На 20-ти май групата Macro Watch публикува доклад със заглавие "Варианти за икономическа политика. Предимства и недостатъци". Докладът представлява опит да се подредят, анализират и приоритизират идеите и предложенията, насочени към икономически растеж, просперитет и намаляване на бедността в България.

Въпросът не е дали ще се изпълни бюджетът, а защо е в такъв вид*

Калоян Стайков / 23.05.2013
През последните месеци се вдигна много шум за това колко лошо е състоянието на публичните финанси, но никой не обясни какво толкова им е лошото. Често се даваха примери за нивото на фискалния резерв, по-високите разходи и по-ниските приходи, но удобно се пропускаха причините за текущото състояние на тези показатели. Така например никой не каза защо приходите или разходите разочароват и на какво се дължи това.

Новата цена на тока: и вълкът сит, и агнето цяло

Калоян Стайков / 23.05.2013
Пролетта е може би най-динамичният период по отношение на регулирането на електроенергийния сектор, защото тогава производители и доставчици се надлъгват с държавата с колко да бъде повишена цената на тока. Новините от изминалата седмица не се изчерпаха само с това, но включиха и предложения за нормативни промени, които да стимулират износа, решения относно лицензите на електроразпределителните дружества и др.

Оливерник без олио

Николай Вълканов / 23.05.2013
Брюксел често ни забавлява с нелепиците, които облича в законодателни решения. Колкото и налудничави да изглеждат някои директиви, регулиращи градуса на изкривяване на краставиците или външния вид на фризьорките, обикновено те представляват непропорционална намеса в пазарните отношения, водят до по-високи разходи за производители и потребители, а понякога създават предпоставки за разхищение на ресурси. Дори да приемем, че зад тях има някаква логика, то тя никак не бива да е задължителна, а въпрос на свободни взаимоотношения между пазарните субекти.

Перспективите пред новата зърнена реколта са за по-ниски цени

Николай Вълканов / 23.05.2013
С наближаване края на пазарната 2012/13 г. е време да обърнем поглед назад. В средата на лятото на 2012 г. цената на царевицата и на соята поеха устремно нагоре заради небивалата суша в САЩ. Перспективите пред пшеницата също се очертаваха доста тежки със слаби добиви в основните страни износителки. В резултат на това станахме свидетели на ценови нива, близки до абсолютните рекорди от 2007/8 г. и подобни на тези от 2010/11 г.

Това е България*

23.05.2013
България е като стол, който всеки момент може да рухне, защото три от поддържащите го крака са изгнили и ще се разпаднат. Единствената опора, която е останала, е икономическата. Тя е излъскана до блясък, привлекателна е с ниските данъци и преференциите за чуждестранните инвеститори, които обаче не идват тук, защото ги няма другите три опори - законовата, административната и политическата.