"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

19.04.2013

За първи път Free Market Road Show ще има спирка в България - на 16 май 2013 г. През тази година Free Market Road Show® ще събере предприемачи, анализатори, студенти, политически експерти, дипломати от цяла Европа в 25 европейски столици от 08 май до 24 юни 2013 г.

Задържалите зърно изпуснаха момента за продажба

Николай Вълканов / 19.04.2013
Пазарите на земеделска продукция потънаха в началото на април, движени от масови разпродажби от страна на хедж-фондовете. Тези, които изчакваха „най-добрата” цена, ще се видят принудени да продават по-евтино, за да разчистят място за новата реколта.

ОИСР предприема нов опит да подкопае данъчната конкуренция*

Яна Мушкова** / 19.04.2013
Облагането по формула води до плащане на по-високи данъци в едни страни и за сметка на други, което с времето затяга регулаторната рамка и утежнява ситуацията за всички. Освен че води до подкопаване на данъчната конкуренция, този тип определяне на данъчните задължения причинява и надценяване на облагаемата основа.

Илюзия ли е покачващата се заетост?

Явор Алексиев / 19.04.2013
Данните за развитието на пазара на труда на областно ниво през последните две години не дават особени основания за оптимизъм през 2013 г. Поне на този етап повишаващата се заетост е следствие не от възстановяване на работни места, а от изпреварващото намаляване на броя на хората в активна възраст.

Плановете за управление на ДПС са по-скоро неясни

Стоян Панчев / 19.04.2013
Да се извлече конкретика от предизборната платформа на „Движението за права и свободи” за парламентарните избори тази година не е особено лесна задача. Особено проблемни са политиките в сферата на икономиката и прост пример за това е фактът, че в текста не присъстват думи като „данъци” и „осигуровки”.

Покана: Летен семинар "Europe & Liberty”, Банско 2013

19.04.2013
Институтът за пазарна икономика, Фондация за свободата „Фридрих Науман” и Institute for Economic Studies – Europe отново организират съвместно едноседмичен летен семинар в България. Кандидатстването е на английски и включва изпращането на 2-3 кратки есета до 150 думи.