"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 29.03.2013

Риториката за борба с бедността е завладяна от популизъм – едни искат да вземат от богатите и да дадат на бедните, а други са щедри на всякакви обещания, които са на практика неизпълними. Както посочихме и тогава, предизвикателствата пред бедността в страната не са в преразпределянето, а в създаването. Това се вижда безспорно в данните, които ни показват и откъде извират проблемите и предизвикателствата пред бедността.

Несъвършенствата на социалния пакет

Адриан Николов* / 29.03.2013
При встъпването в длъжност на временното правителство представителите му обявиха, че един от основите приоритети за двата месеца на управление ще бъде социалната политика. И наистина, две седмици по-късно, правителството представи първата голяма мярка в областта – отпускане на близо 41 млн. лева в полза на „уязвими социални групи“.

Обществена информация и електронно правителство в България

Зорница Славова / 29.03.2013
Прозрачността на администрацията, използването на новите технологии и внедряването на електронно правителство са сред едни от най-добрите методи за по-ефективна администрация, по-добра бизнес среда, по-малко разходи на време и пари при взаимодействието с администрацията и по-ниска корупция в страната.

Как правителството краде спестяванията ти

Ричард Ран ** / 29.03.2013
Докато дълговата криза се задълбочава, правителствата са все по-склонни да се намесват в различни форми на изземване на капитали, въпреки факта, че такива дейности са икономически разрушителни и морално обидни. Правителството на САЩ в момента прави именно това, което кипърското правителство обещава, но по един по-скромен и изтънчен начин.