"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 01.03.2013

Прави впечатление, че както у нас, така и в чужбина се промъкват някой неточни тези, които могат сериозно да изкривят публичния дебат и на практика да подменят същината на протестите. Такива са например коментарите, че страната е поредната жертва на бюджетните икономии, както и че хората са популисти, тъй като искат нова конституция да им плати сметките и да им осигури по-добър стандарт на живот. Тези две твърдения са абсолютно неверни.

Каква е цената и кой плаща?

01.03.2013
Институтът за пазарна икономика започва публична кампания за бърза оценка на въздействието на важните предложения за публични политики.

Премахване на корпоративния данък*

Ричард Ран ** / 01.03.2013
Кой заплаща корпоративния данък? Корпорацията е само правен инструмент, с който се развива бизнес. Тя може да бъде облагана с данъци, но единствено хората са в състояние да платят тези данъци. Затова и винаги е имало спор кой точно плаща корпоративния данък.

Приключи ли процесът на делевъриджинг?

Десислава Николова / 01.03.2013
Процесът на излизане от външен дълг приключи в края на зимата на 2012 г. и от март се наблюдава възобновена тенденция на покачване на външната задлъжнялост. Докато към края на 2011 г. брутният външен дълг достига 35,85 млрд. евро (93,1% от БВП), към края на 2012 г. той вече се е покачил с около 2,2 млрд. евро и достига 38 млрд. евро (96,1% от БВП).

Производителят на възможности

01.03.2013
Проектът цели да насърчи свободния предприемачески дух и е насочен към младите, които искат да се образоват и да се проявят като предприемачи, приемат промените и са готови да експериментират. В тази рубрика редовно ще публикуваме най-интересното от работата си по проекта – резултати от изследването, предстоящи конкурси и експертни мнения по темата.