"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 08.02.2013

Като оставим настрана политическите дивиденти от темата, Великобритания няма от какво толкова да се вълнува – едва ли ще се наблюдава някакъв бум на имигрантите в идните години. И сега има безброй възможности за учене и работа в чужбина (включително във Великобритания), така че потенциалът от имигранти в голямата си част вече е активизиран.

Търсене на облаги (rent-seeking) в земеделието

Десислава Николова / 08.02.2013
Правителството, като разполагащо с монополна власт в редица обществени сфери заради регулаторните си правомощия и ексклузивни права по преразпределението на бюджетнитепари, е традиционен адресат на такива „инвестиции”. Политическото лобиране за субсидии и други облаги често се дава като пример за търсене на облаги в съвременните пазарни, а и не толкова пазарни, икономики.

Средната класа и демократичната „социална държава”

Стоян Панчев / 08.02.2013
Няма социална група, която по своята същност и характеристика да е защитник на добродетелите на определен вид политическа система. Средната класа може да използва и да бъде използвана чрез демокрацията и социалната държава.

Икономика и история на кронизма*

08.02.2013
Дори и най-мощните компании не могат да принудят индивидите да потребяват техните продукти или услуги, а трябва да привличат клиентите си. От друга страна държавата е способна силово да преразпредели богатство.

МЗХ с поредния „Закон за задушаване на стопанската активност“

Николай Вълканов / 08.02.2013
Предложените промени в Закона за храните ще увеличат разходите на ресторантьорския бизнес, магазините за храни и дребните скотовъди, ще въведат ненужни или непропорционални регистрационни режими и практически ще изключат от интернет търговията с храни дребни предприемачи и земеделски производители.

Какво чакате – писмо или e-mail?

Явор Алексиев / 08.02.2013
Въпреки успешната либерализация на сектора, регулацията на универсалната пощенска услуга до голяма степен остана в XX век. Най-просто казано в наши дни от пощенските оператори се очаква да гарантират готовност за събиране и доставка на писма, които никога не биват изпращани.

Към общоевропейски железопътен пазар

Адриан Николов* / 08.02.2013
Въпреки наглед добрата цел, която си поставя четвъртият пакет мерки в железопътния сектор – създаване на общ, конкурентен и либерален пазар на ЖП услуги, приложението му на практика ще създаде диспропорционално големи разходи за повечето източноевропейски оператори.