ОСП – една напред, три назад
Николай Вълканов / 01.02.2013
Без да блестят с особено визионерство и реформаторство, предложенията за промени в новата Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС за 2014-2020 г. успяха да настроят едни срещу други отделните държави и институции в Общността.
Откъде идват иновациите в образованието?
Стоян Панчев / 01.02.2013
Българското общество обръща все повече внимание не само на ключовата роля на предприемачите в стопанството, но и на положителното им влияние върху обкръжаващата ни среда.
Брокери натискат за ограничаване на конкуренцията в сектора
Зорница Славова / 01.02.2013
Елиминирането на голяма част от брокерите директно ще се отрази на качеството и цената. В новия закон дори е предвидено Камарата да определя минимални цени на услугите на брокерите, което вече е в разрез с най-фундаменталните принципи на пазарната икономика.
Резултатите от референдума
Красен Станчев / 01.02.2013
Хоризонтът на отговорност на правителствата е къс, предстоят избори и тълкуванията на това гласуване и на всички останали събития от мандата на настоящето правителство са част от политическото съревнование. Предвид този контекст е важно да се отбележи какво показа допитването като нагласа на гражданите.
Скритите рискове зад оптимизма на дълговите пазари
Стоян Христов* / 01.02.2013
Предприетите мерки на ниво ЕС очевидно не успяват да постигнат заветната цел – намаляване на задлъжнялостта на страните членки. Всъщност спрямо третото тримесечие на 2012 г. в цели 21 страни държавният дълг нараства, а причината далеч не се ограничава до влошаването на икономическото състояние.