"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 04.01.2013

Точно до 1 май ще работят българите, за да си платят данъците през 2013 г. Образно казано това е денят, в който гражданите ще спрат да работят за правителството и ще започнат да работят за себе си. Датата е фигуративна, като показва кога държавната хазна ще се попълни, ако всичко изработено бъде моментално изземвано – ние я наричаме ден на свобода от правителството, а по-света се знае като Tax Freedom Day.

Надолу по фискалния склон

Явор Алексиев / 04.01.2013
В навечерието на 2013 г. републиканците и демократите за пореден път пропуснаха възможността да адресират задълбочаващите се фискални проблеми на САЩ. Вместо да предприемат реални мерки срещу високите дефицити и увеличаващият се дълг на страната, управляващите подходиха по европейски, като си стиснаха ръцете над половинчато споразумение.

Поглед върху българското селско стопанство през 2012 г.

Николай Вълканов / 04.01.2013
Прогнозите ни за 2013 г. са, че при по-добра реколта в световен мащаб и съответно спад на цените на основните зърнени и технически култури приходите на фермерите може да се свият. Особено ако е съчетано с лоша стопанска година за България, това ще доведе до спад в сектора

Социално-икономическите измерения на една нова ядрена мощност през призмата на набиране на капитал за АЕЦ „Белене”

Красен Станчев / 04.01.2013
Референдумът събира подписи, а не пари. Аз ще се опитам да покажа какви средства би трябвало да събере подписката за капитал за строителството, експлоатацията и извеждането от експлоатация на АЕЦ „Белене”.

Защо трябва да се радваме, че не сме член на еврозоната (3)

Десислава Николова / 04.01.2013
Създаването на нови спасителни и стабилизационни фондове и общи дългови инструменти само биха могли да увеличат моралния риск и да създадат грешни стимули за вземането на повече дълг, вместо за намаляването му. Споделената отговорност всъщност дава възможност за прехвърляне на отговорност от фискално безотговорните към финансово здравите и разумни правителства.

Отворено писмо от Жерар Депардийо

04.01.2013
Статията е превод на адресираното до министър-председателя на Франция отворено писмо от актьора Жерар Депардийо, публикувано във в. "Журнал дьо диманш" на 15 декември 2012 г.