"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 21.12.2012

Предстоящата 2013 г. ще бъде поредната трудна година както за българския бизнес, така и гражданите. Все пак на фона на това, което се случва в редица страни на запад от нас, българската икономика стои относително добре и със следването на добри стратегии бизнесът би могъл да бъде печеливш. Една от задължителните предпоставки за това е правителството – както настоящото, така и следващото – да не му пречи.

А защо не ИСТИНСКИ референдум за АЕЦ “Белене”?

Георги Ганев / 21.12.2012
В българското общество има видимо, логично и легитимно разделение по проекта “Белене”. Някои хора са много “за”, други са просто “за”, трети са против. И всичките имат своите аргументи, имат право на своето мнение и, което е особено важно, имат право друг да не им налага мнението си, стига това да е възможно.

Възнаграждения в публичния сектор по време на строги икономии*

Стоян Христов* / 21.12.2012
Въпреки съществуващото мнение, че правителството не трябва да се управлява като бизнес, бизнес моделът започва да се прилага все повече. Страните трябва да инвестират повече в стратегическото планиране на работната сила. Необходима е по-гъвкава система за възнаграждения, за да може правителството да привлича и задържа висококвалифицирани служители.

Къде хората запазиха работата си през последните 10 години

Явор Алексиев / 21.12.2012
Задълбочаването на разликите в нивата на икономическа активност между областите в страната ще продължи и през следващите години. Основания за това дават много фактори като негативните демографски процеси, относително ниските чуждестранни инвестиции и повишаващата се осигурителна тежест.

Какво е средната класа

Стоян Панчев / 21.12.2012
Историческото проследяване на понятието „средна класа” може да започне от античното минало. Големият интерес към определянето и изучаването на стратификацията в обществото възниква заедно с индустриализацията от 19 век.

Фискална устойчивост в България – поглед в бъдещето*

Димитър Вучев* / 21.12.2012
Анализът на развитието на държавните дългове и рисковете за фискалната устойчивост е от решаващо значение в настоящия момент за страните от еврозоната и ЕС като цяло. Високите нива на дълг и/или значителните бюджетни дефицити трябва да бъдат преразгледани решително, така че да бъде осигурена бъдещата стабилност на публичните финанси.