"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Красен Станчев / 14.12.2012

От 1990-те години насам интересът от изграждането на централата е основно на „Русия”, т.е. на няколко руски компании и на част от управниците на Руската федерация. В икономически смисъл това са интереси от строителство, кредитиране, скрити субсидии и от монополни, в продължение на много години, доставки на гориво и оборудване. В геополитически смисъл става дума за интерес от съществена собственост и дял в енергетиката на друга страна, в случая – България, който интерес се трансформира лесно в различни видове друга зависимост, най-вече политическа.

Защо трябва да се радваме, че не сме член на еврозоната (2)

Десислава Николова / 14.12.2012
Предложенията за „реформа” на еврозоната в средносрочен план не се различават особено от краткосрочните мерки – засилват моралния риск и създават предпоставки за увеличаване на дълговото бреме, вместо за неговото намаление. Предвид техния по-голям мащаб и „размах”, обаче, те са значително по-опасни.

Безработицата сред младите в България и Европа

Стоян Христов* / 14.12.2012
Трудният преход от образование към работа, както и високите нива на неактивност сред тези, напуснали по-рано училище, остават сред основните проблеми, които срещат младежите в ЕС.

Институтът CASE

Красен Станчев / 14.12.2012
Институтът CASE, или в превод Институтът за социално-икономически изследвания във Варшава , чества преди четири седмици своя двадесетгодишен юбилей. Според международната класация на мозъчните тръстове днес той е между 30-те най-влиятелни института в света и е трети по влияние в Европа.

Трябва ли държавата да произвежда и продава сирене?

Николай Вълканов / 14.12.2012
Може би е излишно да припомняме, че преди малко повече от 20 години всичко беше държавно и дори да се сещаме от време на време за „вкуса от онова време”, той си имаше цена, която всички платихме и все още плащаме.

Икономически ефекти на забраната за пушене

Стоян Панчев / 14.12.2012
Забраната на практика разбива доброволното споразумение между собственици и посетители на заведението. Едните са предоставили ''пакет'' от услуги и стоки, свързан с обстановка, обслужване, цени и др., а другите са приели да се възползват от предложеното и да платят исканата цена.

Либерализация като най-добрия изход от кризата: урокът на Швеция

Адриан Николов* / 14.12.2012
Причината за бързото измъкване на Швеция от кризата е еднозначна: докато повечето европейски държави вдигат данъчната тежест и държавните разходи в опит да „спасяват“ икономиките си, дясноцентристкото шведско управление направи постепенен завой към либерализация и пазарна дерегулация.