"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Красен Станчев / 07.12.2012

Всъщност, ако има референдум по този повод, въпросът трябва да е „съгласни ли сте да дадете лични средства за построяването на АЕЦ „Белене” и ако „да” – колко?”

Пречат ли ни кредитните рейтинги и защо

Явор Алексиев / 07.12.2012
Навикът на Брюксел да разпростира проблемите върху повече страни, вместо да ги решава, крие нови опасности пред кредитния рейтинг на редица страни.

Инвестиции с преференции

Адриан Николов* / 07.12.2012
Приетите изменения в Закона за насърчаване на инвестициите повдигат множество въпроси и съдържат много неясноти.

Защо трябва да се радваме, че не сме член на еврозоната?

Десислава Николова / 07.12.2012
Преди дни Европейската комисия публикува комюнике за „дълбок и истински Европейски икономически и паричен съюз”, в което излага редица предложения за разрешаване на дълговата криза и по-нататъшна интеграция на еврозоната.

Кои сектори доминират в различните области и има ли това връзка с бедността?

Стоян Христов* / 07.12.2012
Един интересен въпрос, който възниква при анализа на регионалното развитие е доколко доминирането на определени сектори има отношение към степента на бедност или богатство в този регион. За да отговорим на него ще използваме част от данните, събрани за целите на изследването „Регионални профили: показатели за развитие 2012”, което бе публикувано неотдавна.