Неутралните опаковки и техните непреднамерени последици
ИПИ / 30.11.2012
Институтът за пазарна икономика публикува последния си анализ по предложените от Европейската комисия промени в Директивата за тютюневите изделия (2001/37/ЕО) за неутрално опаковане на цигарите.
Зърнен бюлетин за ноември: цените на храните ще останат високи
Николай Вълканов / 30.11.2012
В последният за 2012 г. брой на зърнения бюлетин има специално място, отделено и за пазарите на земеделска земя и факторите, които трябва да се следят, за да се предвиди движението им.
Мисия „Фискална децентрализация“*
Димитър Вучев* / 30.11.2012
Децентрализацията на разходите се свързва с по-добри фискални баланси в сравнение със случаите на ниска децентрализация. Този извод се подкрепя с няколко икономически аргумента, които подчертават, че конкуренцията и взаимното обучение между местните власти помагат за избора на разходно-ефективни техники за производство на публични блага.
Ново в Икономическата библиотека
ИПИ / 30.11.2012
В новото издание на месечния бюлетин на Икономическата библиотека на ИПИ и БМА можете да откриете информация за организираните от библиотеката събития, както и за новите ни заглавия.
България в международните класации 2012: 84 мерки за икономически растеж
ИПИ / 30.11.2012
В период на висока икономическа несигурност е особено важно правителствата да търсят решения, които да адаптират страните им към променящата се обстановка. Това ще спомогне както за по-бързото справяне с последствията от икономическата криза от 2008-2009 г., така и за повишаване на стандарта на живот.
Къде в Европа е най-добре да сме безработни?*
Адриан Николов, Стоян Христов / 30.11.2012
Съдейки по продължителнността и стойността на помощите, България представлява умерен случай в рамките на ЕС – за безработните не се полагат прекомерни грижи, но такива все пак са налице. Ако вземем предвид и капана на безработица обаче, картината се променя значително.
Литовският реформатор
Красен Станчев / 30.11.2012
В седмичния бюлетин на ИПИ откриваме нова рубрика, в която ще разказваме за тези процеси, за опита на пазарно ориентираните мозъчни тръстове в Източна Европа и техния принос за благосъстоянието и свободата на съответните страни, Европа и света.
Какво се случи в Парламента през ноември?
30.11.2012
За пореден месец като тенденция при внесените законопроекти може да се отбележи липсата на ясно аргументиране на предложените промени. Почти половината от внесените през ноември законопроекти не предлагат анализ за съответствие с европейското право, както и необходима информация по отношение на финансовите обезпечения и резултатите, до които ще доведат промените в нормативните актове.