"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 16.11.2012

Експресната оценка за БВП през третото тримесечие, която НСИ публикува, отново беше разочароваща. Данните показаха анемичен ръст от 0,5% на годишна и 0,1% на тримесечна база (сезонно изгладена статистика). До момента във всяко от първите три тримесечия сезонно изгладеният ръст на икономиката е 0,5%, т.е. за първите 9 месеца БВП е нараснал с 0,5% на годишна база.

Перспективи пред отглеждането на плодове и зеленчуци в България

Николай Вълканов / 16.11.2012
Зеленчукопроизводството и овощарството преминават през дълбока криза в последното десетилетие. За периода 2002-2011 г. стойността на продукцията от тези два сектора е намаляла с над 60% по базисни цени, а делът им в растениевъдството и като цяло в селското стопанство намалява респективно със 76 и със 73 на сто. За същия период площите, реколтирани със зеленчуци, спадат с 61%, а тези с трайни насаждения (овошки, без лозя) – с близо 30%. Вътрешното производство е недостатъчно да покрие търсенето, като по този начин от износител страната се е превърнала в нетен вносител на плодове и зеленчуци.

Негативните ефекти от фиксираното минимално заплащане*

Димитър Вучев* / 16.11.2012
Предложенията за увеличаване на минималното работно заплащане (МРЗ) със сигурност имат своята политическа популярност, тъй като са разглеждани като начин за повишаване на доходите на т.нар. работещи бедни. Основната констатация, до която достига обаче икономическата теория вследствие на своите емпирични изследвания през последните 70 години, е, че увеличенията на фиксираните минимални заплащания водят до намаляване на заетостта.

Роженски изненади в края на годината

Калоян Стайков / 16.11.2012
В единадесетия месец на годината ли стана ясно, че Националната астрономическа обсерватория в Рожен изпитва недостиг на средства, които, ако не бъдат осигурени, ще я принудят да затвори? Простият отговор е „не”, тъй директорът на Института по астрономия, към който е обсерваторията - Таню Бонев - е изпратил писма до президента, премиера и министрите на финансите и образованието още през август.

Опит за налагане на полово равенство

Адриан Николов* / 16.11.2012
“Готово е! Комисията прие моята директива, гарантираща, че до 2020 г. жените ще представляват 40% от членовете на бордовете на компаниите!” Това възкликна в Туитър акаунта си еврокомисарят по правосъдие, фундаментални права и гражданство Вивиан Рединг в сряда (14.11).