Оптичните измами на бюджетен излишък през 2012 г.
Калоян Стайков / 02.11.2012
Министерството на финансите продължава да планира дефицит през 2012 г. в размер на 1,092 млрд. лв. Това е записано в проектобюджет 2013 г., който беше внесен за разглеждане в парламента в средата на октомври. С други думи управляващите планират в рамките на последните три месеца да изхарчат повече от 1,3 млрд. лв. над постъпленията в хазната.
Чака ни цунами от наредби*
Ричард Ран ** / 02.11.2012
Запознатите лица очакват цунами от наредби след изборите. Законът изисква от Службата по управление и бюджет (СУБ) да издава доклад за новите регулации, обмисляни от държавните агенции, през април и октомври. СУБ не успя да издаде редовния си доклад през април. Въпросът, пред който сме изправени тук, е – какво крие службата?
Ефективни ли са европейските фондове?
Десислава Николова / 02.11.2012
Въпросът за ефективността на европейските структурни и кохезионни фондове (СКФ) отдавна вълнува както европейските институции, така и академичните среди. Въпросът е особено интересен за анализ заради липсата на еднозначни доказателства за влиянието на тези фондове върху регионите и страните бенефициенти.
Новото предложение за ревизия на бюджетната рамка 2014-2020 на ЕС
Николай Вълканов / 02.11.2012
От тази седмица Европа разполага с второто предложение на кипърското председателство за ревизия на Многогодишна финансова рамка (МФР) на ЕС за 2014-2020 г., но това съвсем не я приближава до разбирателство по бюджета на Общността. На този етап изглежда, че европейският парламент рано или късно ще трябва да преглътне очертаващите се като неизбежни съкращения, колкото и да не му се иска, просто защото алтернативата на неразбирателството е по-стряскаща от временното отстъпление=
Какво се случи в Парламента през месец октомври?
Стоян Христов* / 02.11.2012
Като обща тенденция при внесените законопроекти през м. октомври 2012 можем да отличим липса на качествена аргументация за предложените промени. Повечето законопроекти не предлагат съответствия с Европейски директиви, нито необходимата информация по отношение на финансовите обезпечения и резултатите, до които ще доведат промените в нормативните актове.