"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Явор Алексиев / 26.10.2012

Когато преди няколко дни министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов спомена, че много родители “изпивали” парите на децата си, няма как характерът и начинът на отпускане и контролиране на т.нар. детски надбавки да не бъде поставен под въпрос.

Няколко проблема с бюджета за земеделие за 2013 г.

Николай Вълканов / 26.10.2012
Основното впечатление, което оставиха дебатите в парламентарната комисия по земеделие и гори, е, че държавата действа без ясна представа защо подпомага определени сектори, трябва ли изобщо да ги подпомага, как е най-добре да ги подпомага и какви са възможните ефекти от нейната политика в земеделието. Основният движещ мотив е „дайте да дадем”, като през 2013 г. в него се усеща определен предизборен привкус.

Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2014-2020: Анализ и потенциални ефекти върху България

ИПИ / 26.10.2012
Анализът проследява промените, които настъпват в Многогодишната финансова рамка 2014-2020 на Европейския съюз спрямо предходния бюджетен период, изследва причините за тях и прави изводи за ефекта им върху българската икономика. Основните теми, които са засегнати, са свързани с цялостния облик на МФР, предвидените реформи в начина на финансиране на бюджета, Общата селскостопанска политика и направлението за Интелигентен и включващ растеж.

Бездънната яма, наречена БНТ

Димитър Вучев* / 26.10.2012
Бюджетът на БНТ от години е болна тема у нас – дали заради милионите държавни пари, изливани в медията, или заради въпроса доколко „телевизията-майка“ наистина обслужва обществения интерес.

Че няма реформи – няма, но правителството поне да не пречи

Калоян Стайков / 26.10.2012
Реформите на това правителство са като драконите – много хора са чували за тях, но никой не ги е виждал. Уж се оптимизира администрацията, а разходите за заплати растат. Уж пари от сектора за сигурност ще се пренасочват към образование и наука, а бюджетите на МВР и МО се увеличават.

Политическото хулиганство и вярата*

Ричард Ран ** / 26.10.2012
За съжаление данъчните и регулаторни хулигани в правителството продължават да подриват опитите за продуктивна икономическа дейност и създаването на работни места.