"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 05.10.2012

Основните рискове пред бюджета произтичат от заложената оптимистична прогноза за ръст на потреблението, който, предвид огромната несигурност пред икономиката на ЕС, очакваната стагнация (в най-добрия случай) на пазара на труда у нас и поведението на домакинствата от началото на кризата до момента, по-скоро не е реалистичен сценарий.

Преговорите за финансовата рамка на ЕС за 2014-2020 г., ОСП и България

Николай Вълканов / 05.10.2012
Политиката, особено на общоевропейско ниво, отдавна се е превърнала в кръжок по прокарване на групови интереси, което е и една от основните причини за забавянето на новата МФР. Един от главните препъникамъни както винаги е ОСП, където фермерските лобита на големите земеделски държави усърдно спират всякакъв устрем за реформи и понижаване на разходите.

Електронна панацея срещу кризата

Димитър Вучев* / 05.10.2012
Колкото и добре да живее, рано или късно на всеки един български гражданин му се налагада има пряк досег с административните институции.

Новият осигурителен праг вкарва дефицит във фонд „Пенсии”

Петър Ганев / 05.10.2012
През тази седмица бе публикуван проектът на Бюджет 2013, където е разписано увеличаването на пенсиите, както и покачването на максималния осигурителен праг на 2 200 лв. Покачването на максималния праг носи повече разходи на фонд „Пенсии”, отколкото приходи, тоест вкарва допълнителен дефицит в пенсионната система.

Рязането на разходи помага на практика, не само на теория

Калоян Стайков / 05.10.2012
След две години на намаляващ бюджетен дефицит правителството е изправено пред изготвянето на последния си проектобюджет преди парламентарните избори през 2013 г. и управляващите се притесниха да не би да намалят дефицита прекалено бързо.

Какво се случи в парламента през август и септември 2012?

Димитър Вучев* / 05.10.2012
Като обща тенденция при внесените законопроекти през м. август и м. септември 2012 може да се отличи липсата на качествена аргументация на мотивите. В повечето от случаите няма конкретно упоменати финансови обезпечения, които да гарантират правилното и целесъобразно изпълнение на новите нормативни актове.